Byggevaredagen – refleksjoner over Norges nye æra

by | 10. March 2015 | Norsk økonomi

Eikas utskremte sjeføkonom er i dag på VIRKEs Byggevaredag. Arrangert sammen med www.byggfakta.no, et utmerket nettsted.

Langt fra iskaldt er det i næringa i dag, og mange lyspunkter ser en nå på våren, ikke minst i boligmarkedene, men oljealderen er på hell, og det preger naturligvis også byggevarebedriftene.

Ingen vei tilbake til de lettjente pengene fra tidligere år, da oljeprisen tidvis var det dobbelte av hva den er i dag. Det er i hvert fall MITT budskap til konferansedeltagerne. Også byggebransjen må nå vende tilbake til den samme type deflatoriske hverdag som så mange andre næringer lenge har slitt med.

Økonomer har litt problemer med å forstå hvor deflatorisk denne omstillingen kan være.

Ikke bare ser vi at Archer-ansatte og andre som jobber i olje-næringa er villig til å gå ned i lønn for å beholde jobbene sine. I det du går fra olje, til fastlands-industrien, kan lønna di kuttes kraftig.

Alle gleder seg over AIBEL sin seier i kampen om kontrakter til Johan Sverdrup, men marginene her kan umulig være store, gitt den sterke internasjonale konkurranse om slike oppdrag.

Jeg er på Byggevaredagen ikke bare for å tale, men også for å lytte og lære. Litt overrasket er jeg over hvor høye importandeler markedsaktører kan melde om.

Byggefakta.no kan opplyse at Follobanens mange milliardkontrakter nå er under utrulling. Det er godt nytt for en bransje, som er med å skape det nye Norge. Dessverre går en del av kontraktene til utlandet, med få norske underleveranser.

Utlendingers anbud er så lave at de trolig må importere det meste fra sine hjemland.

Tallene monner i makro. Follobanen er i full sving, og utenlandske leverandører har vunnet kontrakter på 10 mrd NOK på dette prosjektet alene. Et tegn i tiden. Treindustrien som var første tema etter lunsj, kan også melde om sterk importvekst.

Eiendomsmarkedene vakler. Selv er jeg urolig for kontoreiendom i hovedstadsområdet, og for eiendom generelt der oljenæringen ruver. Vel, vi får se hvor det bærer.

Jeg kan ikke tro på prognoser om leieprisvekst og stigende verdier på kontoreiendom. Konferansen er ved et nytt hotell på vakre Fornebuland. Her er i nabolaget er det i hvert fall nok av ledige kontorer å investere i, for dem som er optimister.

I sum ligger det ikke an til noen finbullvinter for byggenæringene, men en krevende hverdag hvor det ikke er utsikter til lettjente penger.

Oljens deilige superprofitt, som vi kunne glede oss over så sent som i fjor høst, er borte. ‘Easy money’ som vil bli sårt savnet av mange, men som mange eldre økonomer så på som en svøpe.

Norge vender på mange måter tilbake til seg selv. Snipp, snapp snute så var æraen med lettjente penger ute.

Kategorier

Siste innlegg