Ubalanse i oljemarkedene, hva med 70 USD per fat som ny likevektspris?

by | 17. November 2014 | Internasjonal økonomi

Så var det nok olje allikevel.

Selv har jeg i et tidligere liv skrevet om Peak-Oil og behovet for nye energikilder, blant annet alternative energibærere. Vinklingen var den gang hvordan man skulle unngå for høye oljepriser.

Nye oljefunn i USA har tydeligvis rokket tilbudssiden, mens nye teknologier både demper etterspørselen og gjør det billigere å utvinne nye olje- og gassfelt.

Når det gjelder oljemarkedene, er det mange store og små kilder til at balansene forstyrres, men de koker ned til en vurdering av det såkalte ‘Call on OPEC’; hvor mye olje verden til enhver tid trenger fra OPEC-landene, gitt dagens priser.

I løpet av året har dette behovet for OPEC- olje vært fallende, noe som kunne løst seg ved at kartellet tilbød verdensmarkedene et redusert kvantum, men den gang ei.

Araberne står på sitt og nekter å kutte. Analytikere i IEA (Det internasjonale energibyrå) spår nå at verden trenger om lag 300 000 fat mindre OPEC-olje per dag neste år, i forhold til årets behov. Hvis Opec fortsetter å nekte å kutte, men heller velger å videreføre dagens produksjon, kan prisene vanskelig gjøre annet enn å fortsette å falle, inntil det blir behov for like mye olje som OPEC-landene ønsker å selge.

Likevekt må i så fall opprettes ved høyere etterspørsel, og lavere tilbud. Bevegelser som ser ut til å kreve priskutt.

På kort sikt er det dessverre ikke så mye å hente fra forbrukerne. Haken er at folk ikke bruker så mye mer olje i sine daglige gjøremål selv om oljeprisen skulle gå ned.

Man kjører ikke en omvei til jobben, eller river isolasjon ut av husveggene, bare fordi bensin- og fyringsoljeprisene senkes.

Siden etterspørselen etter olje er lite følsomt for nedgang i etterspørselen, er det tilbudet, pumpingen av olje, som må ta det meste av støyten. Andre land må stenge ned noe av sin produksjon for å gjøre plass for OPECs ønskede produksjonsvolumer. Enten stenger de ned på hyggelige priser for produsentene, eller så tvinges de av kreditorene til å gjøre det, etter at et tilstrekkelig stort prisfall gjør deler av produksjonen ulønnsom.

Så, hvor mye må prisene falle for at den globale produksjon skal kuttes med omlag 300 000 fat per dag – i forhold til dagens prognoser for neste år?

Ikke godt å si. Norge kommer neppe til å bidra med produksjonskutt, så byrdene for de andre oljeprodusentene blir større.

Skal vi tippe om lag 70 USD per fat Brent Blend som prognose for neste år? En pris tilpasset slik at både spekulanter hamstrer litt ekstra, mere etterspørres til forbruk og, aller viktigst, med mindre produksjon enn ønsket fra alle oljeprodusenter – unntatt Norge.

Kategorier

Siste innlegg