Får også Norge noe som ligner på svenske avdragsregler for boliglån?

by | 12. November 2014 | Eiendom, Norsk økonomi

Svenskene har nylig foreslått avdragsplikt for nye boliglån. Et forslag som har mer enn akademisk interesse for oss nordmenn. Det kan også komme her på berget. Ikke umiddelbart, men under gitte forutsetninger, et stykke frem i tid.

Skulle rentene i Norge falle mye, vil også vi kunne få avdragsplikt på nye lån til boligformål.

Reglene, eller normene, som nå kommer hos Søta Bror krever ganske heftige avdrag;
2 pst i året for boliglån over 70 pst av markedsverdi,
for deretter å kreve 1 pst for lån med 50 til 70 pst av markedsverdien til boligene.

Det høres ut som et tøft regime hvis avdragsplikten skal praktiseres strengt, men det ser ut til at svenskene åpner for at den enkelte finansinstitusjon kan utvise skjønn og foreta individuell saksbehandling når folk opplever utfordringer i livet, som ved arbeidsledighet, sykdom eller samlivsbrudd.

Ingenting er avgjort, men det ser ut til at det er bred oppslutning om innføring av slike regler i Sverige.

Den svenske sentralbanksjefen, sier i en fersk uttalelse at avdragsforslagene er et skritt i riktig retning.

Forslag som garantert studeres nøye også av norske tilsynsmyndigheter. Svenskene ligger foran oss i renteløypa, ved at de har kommet til null, mens vi ventes å kutte, smått om sent, i de nærmeste år.

Dermed ligger også svenskene noen hestehoder foran oss når det gjelder reguleringer.

Ulempen med reguleringer er at det i utgangspunktet er umulig å merke penger.

Når folk mangler egenkapital vil de ta i bruk dyre og byråkratiske løsninger som kredittkort og lån i gråmarkedet. Prisen på boliger vil holdes nede til glede for de som er født rike, og ikke har noen beskrankninger når det gjelder egenkapital.

Man lager et regime hvor folk kontinuerlig vil ønske å refinansiere hvis boligprisene fortsetter å stige. Ta opp nye og større lån for dermed å ha penger til overs for å møte kravene til avdrag.

Ulempene er så vidt store at en skal ikke gripe til avdragsplikt eller lignende anordninger uten at det er presserende behov for det.

Hva slags scenario for norsk økonomi vil gi oss svenske regler?

Trolig må boligprisene skyte fart og nå nye høyder for at regjeringen går så drastisk til verks.

En skal merke seg at i indre Stockholm er boligprisene langt høyere enn de er i Oslo, til tross for at norske lønninger gjennomgående er vesentlig høyere enn de svenske. Der hvor de norske boligprisene stiger omlag i takt med vår lønnsvekst, har prisene i Stockholm steget med mer enn 10 pst det siste året.

Sist, men ikke minst, er de beste svenske boliglånsrentene under 2 pst, mens vi Norge fortsatt ser tre-tallet.

Det er med andre ord et stykke frem i tid, og mye må skje, før også vi blir tvunget til gripe direkte inn i bankenes valg av avdragsprofiler.

Kategorier

Siste innlegg