Er Gyllene Tider på vei til lånevillige husholdninger?

by | 23. October 2014 | Kreditter, Norsk økonomi, Renter og valuta

– Å kutte eller ikke kutte – det er spørsmålet sentralbankfolket må stille seg i ukene som kommer.

Norges Banks hovedstyre valgte i dag å holde sine renter uendret med en innskuddsrente for bankene på 1,5 pst. Det har den vært siden mars 2012.

Sentralbanksjefen oppsummerer:
– Ny informasjon tyder på at inflasjonen og veksten i norsk økonomi utvikler seg om lag som anslått i september. Derfor holdes renten uendret. Samtidig har utviklingen ute og fallet i oljeprisen økt usikkerheten om utsiktene for norsk økonomi, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Min kommentar:

Selv om de økonomiske nøkkeltall tilsynelatende har vist en stabil utvikling i høst har understrømmene i norsk økonomi vært i rask endring. Vår viktigste næring, olje- og gassindustrien, har nå de samme utfordringer, med prispress og behov for kostnadskutt, som det meste av europeiske næringsliv lenge har slitt med.

Tre nye utviklingstrekk vil prege norsk økonomi i tiden fremover:
– Rentene i Euro-området ser ut til holde seg nær null i mange år fremover. Europeere flest ser ut til å ha gitt opp håpet om det blir nevneverdig inflasjon i overskuelig fremtid.
– Oljeprisen har falt tilstrekkelig til å gi oljeinvesteringene varig mén. De topper i år, og vil gradvis falle de neste fire-fem år, til et mer normalt nivå.
– Boligmarkedet er i bedring, i tre av de fire viktigste regionene i landet. Stavangerområdet skiller seg ut med forventninger om nye prisfall i 2015. De fleste andre steder er det duket for en mild variant av en ‘svensk utvikling’, med lånefinansiert boligprisvekst både neste år, og i 2016.

Oljeprisfallet har ikke bare negative effekter:

– Rentene blir lavere og kronen, i USD termer, blir svakere enn den ellers ville ha vært.
– Tilgangen til ingeniørrelatert fagkompetanse blir nå langt bedre for fastlands-næringene.
– Partene i arbeidslivet vil nå jobbe sammen for på bedre produktivitetsutviklingen i næringslivet, og spesielt i oljebransjen.

I kommende år skal vi omstille oss. Vekk fra en økonomi med ekstremt tunge satsinger på energi, til en mer balansert virkelighet. Omstillinger som sentralbanken vår må understøtte med ekspansiv pengepolitikk.

Boligprisene vil trolig få et ekstra rykk som følge av rausere pengepolitikk. Norsk økonomi vil gå fra å være olje- og investeringsdrevet til å bli bolig- og konsumdrevet. Vi får trolig en utvikling ikke helt ulik det svenskene nylig har vært igjennom – og sliter med den dag i dag. I svensk økonomi er nå privat konsum vekstmotoren. Konsum som fyres opp av stigende boligformuer.

Hva menes mer presist med en ‘svensk utvikling’?

Kredittveksten til husholdningene vil drives av både budkamper på boligvisninger, og på finansieringssiden av bankenes kamp for lønnsomhet.

Saken er den at kredittveksten til norsk næringsliv er fallende, og kan snart bli nær null. Med nedgang i oljeinvesteringer vil foretakenes samlede kredittvekst trolig bli negativ i både 2015, og i 2016. De fleste finansinstitusjoner vil kaste seg inn i kampen for å tilby nye boliglån, rett og slett for å ha et levebrød.

Pensjonskasser i inn- og utland vil gladelig være med å finansiere denne utlånsveksten fra bankene. En vekst i det som historisk har vært risikofrie plasseringer.

Sverige har vært preget av en liknende utvikling de siste par år. Lenge holdt svenskene renten sin høy. Svenskene fikk imidlertid med tiden både sterk kredittfinansiert boligprisvekst, og en sterkere kronekurs. Denne uke ble en knøttliten leilighet i Stockholms vakre Gamla Stan omsatt for mer enn 200 000 SEK per kvadratmeter. Prisene i den norske hovedstads fineste strøk ligner til sammenligning mere på husmannspriser.

Norge er trolig også på vei inn i en ny æra, med fallende investeringer i oljesektoren, lavere lønnsvekst, og en kredittfinansiert boligprisvekst.

Svenskene prøvde å holde renta høy, men endte bare opp med en urimelig sterk valutakurs. En kurs som nekter å falle selv etter at Riksbanken har kapitulert, og minimert sine signalrenter. I dag har Sverige både for sterk valutakurs og det som unektelig ligner på en boligboble.

Forhåpentligvis lærer vi av svenskenes erfaringer og senker foliorenten i Norges Bank i god tid før også den norske krona presses til nye høyder.

Kategorier

Siste innlegg