Boligpriser og tapeter

by | 03. October 2014 | Norsk økonomi

Det var en gang en lille gutts skjebne å vokse opp med verdens vakreste tapet. Flotte blomstrende grener på et nederlandsk kirsebærtre, malt av hans onkel Vincent van Gogh. Den er fortsatt flott. Skulle gjerne hatt en slik på veggen, men må nøye meg med å bruke den til å illustrere dagens blogg.

En blogg som har fokus på boligkvaliteter, fremfor kvadratmeterpriser. Men først må dagens boligstatistikk og de nevnte priser kommenteres:

September viser en ventet prisutvikling, +3,6 pst i forhold til samme måned i fjor, men et uventet høyt antall transaksjoner. En trend vi har sett i hele år.

Faktum er at med 66 442 omsatte boliger så langt i år, er vi på vei mot en ny rekord. Det i et år hvor undertegnede var langt mere bekymret for omsetningstallene enn det har vist seg å være grunnlag for.

Når det gjelder prisene, er det nok en gang Tromsø som stiger mest (+13,4 pst det siste året), mens Kristiansand og Stavanger faller noe tilbake. Det har sjeldent vært så store sprik i den geografiske prisutvikling som vi ser nå. Prisene i Kristiansand toppet ut ved påsketider 2012, mens Sandnes/Stavanger først har snudd ned i løpet av det siste året.

Trolig vil de regionale forskjellene være store også neste år, men bli noe mindre enn de har vært. Årets vinner, Tromsø, vil antagelig merke problemene i Russland mer enn andre norske byer. Olje er også blitt en viktig næring i vår nordligste landsdel.

Selv tror jeg på en prisoppgang nær 5 pst fra i år til neste år, betinget av at vi får rentekutt i Norges Bank. Dessverre vil ikke alle deler av landet oppleve prisvekst neste år. Riktignok får hele kongeriket glede av lavere boligrenter, men i noen regioner vil næringslivet merke nedgangen i oljeaktiveten ganske så sterkt. En nedgang som vil merkes i arbeidsmarkedet, på butikkene, men også når folk byr på boliger.

Akkurat hvor mye det skal falle i oljeland, og dets ringvirkninger for resten av samfunnsøkonomien, er det vanskelig å være for sikker på.

Det er fare for at noen lokalsamfunn i årene som kommer ikke vil klare å omstille seg fra olje til annen virksomhet i det tempo som nå behøves. En av utfordringene er at man nå skal gå fra svært lukrative næringer til fastlands – Norges mere tradisjonelle industri og tjenesteyting, hvor lønningene er moderate.

Hva venter vi oss i tiden fremover?

Min prognose er at boligprisene fortsetter å sive nedover i oljeland, men utslagene blir nok størst for dyre og ukurante objekter. En nedgang som må sees i litt perspektiv.

Mange vil skrive krigsoverskrifter ved et boligprisfall på 5-10 pst i oljeland de neste par årene. For de som har nok egenkapital, og dem er det mange av i Rogaland, er imidlertid et slikt verditap til å leve med. Sett over en 10 års-periode er fortsatt Stavangerregionen en av vinnerne i Norge, med langt sterkere prisoppgang enn i gjennomsnittet av Norge.

Det segment som trolig vil være mest robust i tiden fremover, og det i hele Norge, vil trolig være familieboliger med god logistikk og noe sjel. Resten kan du fikse selv.

Der hvor prisene skal falle, vil det ramme nyboligmarkedene hardest. Folk kjøper heller billig, og pusser opp selv, når konjunkturene svaier.

Historien om Van Goghs nevø sier intet om antall kvadratmeter i boligen, eller prisen på den. Bare noen få ord om en tapet. For pjokken som fikk soverommet sitt dandert av sin senere så berømte onkel, vil trolig barndomshjemmet minnes som en fantastisk bolig.

Uansett hvor du måtte bo i landet, og hvordan det går med boligprisene, er det fullt mulig å bo i en bolig hvor et geni har satt sine spor. Verd å tenke på når du skal by på din neste bolig.

Kanskje kan du klare deg med en rimelig bolig, og heller bruke noe av de sparte midlene på spektakulære tapeter?

Kategorier

Siste innlegg