Avslutning av sommersalget i boligmarkedene?

by | 04. July 2014 | Eiendom, Norsk økonomi

Nå ved midtsommer er det kanskje verdt å gi et overblikk over boligmarkedene våre. Noen av de mer interessante detaljene fra meglernes siste månedsrapport tar jeg til slutt.

Juni-tallene er klare, med litt svakere boligpriser i kongeriket enn vi så i mai. En ganske så normal endring gitt at det nå er sommersalg på mange hyllevarmere fra i vinter og i vår. Fortsatt er det imidlertid mer enn nok boliger til de som måtte på ønske seg et nytt krypinn.

Naturlig nok vil dette tilbudsoverskuddet forvitre etter hvert som en voksende befolkning med stigende gjennomsnittsinntekter plukker litt her og der i bruktboligmarkedene.

Et tilbudsoverskudd varer aldri evig. Ikke i noe marked, ei heller for boliger. Enten stopper produksjonen, og dermed tilgangen på nye boliger, opp, eller så øker etterspørselen nok til at overskuddet blir borte.

Ved midtsommer kan du skille Norge langs nettopp disse to dimensjoner. Geografisk går skillet mellom Sør-Vestlandet hvor det mange steder må bygges mindre, og det meste av resten av Norge, hvor dagens overskuddstilbud ser ut til å forvitre. Det kan ta tid, men borte blir det.

En annen avgrensning går mellom brukt og nytt. Dyrt og nytt er en uheldig kombinasjon i de bygder og byer hvor mange pene brukte boliger er til salgs.

Noen steder har det ikke vært noe tilbudsoverskudd å ta tak i. Bergen har lenge kjørt med en stram balanse mellom utbud og etterspørsel. Det skal bli spennende å se om det kan fortsette i høst, hvis oppsigelsene i oljebransjen fortsetter.

Der tilbudsoverskuddet er størst, i deler av Agderfylkene og Rogaland, hjelper prismekanismen markedene å nå balanse. Prisene i juni var ned om lag 3 pst det siste året. En reell nedgang på 5-10 pst hvis en bruker lønnsveksten som deflator.

En klar vending til positiv boligprisvekst kan ta tid med mindre Norges Bank kutter rentene. Veksten i norsk økonomi er for tiden moderat, arbeidsledigheten er stigende og fremtiden for oljeleverandørnæringene, som har vært en viktig vekstmotor, ja, den må sies å være usikker. Trolig vil oljeindustrien om noen år finne tilbake til ny vekst, men det kan drøye.

I mellomtiden er det rom for mer ekspansiv penge- og finanspolitikk. Trolig får vi en solid dose skatteletter i høstens Statsbudsjett. Likevel vil det være rom for rentekutt.

Tidspunktet for rentendgang avhenger av utviklingen i kronekursen. Norges Bank vil neppe finne det formålstjenlig å kutte rentene så lenge kronekursen både er svak og fallende. Den må snu ned mot 8,00 for at rentekuttet blir modent.

Uansett tidspunkt for rentekutt, skattelette og uttørking av tilbudsoverskudd, bør boligkjøpere se på årets siste måneder som en kjøpsmulighet. Javisst, forsatt må noen usolgte objekter, som har ligget altfor lenge hos eiendomsmeglerne, prises ned, men vi nærmer oss bunnen på de nasjonale indeksene.

Boligkjøp er i sin natur en langsiktig investering. Satser du på å bo i en by med gode fremtidsutsikter er det ikke sannsynlig at du finner et bedre kjøpstidspunkt enn i andre halvår i år. Selv om det ikke ventes prisoppgang i år, er det egentlig bare et spørsmål om tid før boligprisene igjen stiger i takt med nabolagets lønnsvekst.

En oppgang som kan bli sterkere i 2015, enn prisenes antatte trendvekst på 2-4 pst pro anno, hvis vi både får betydelige skattelettelser og moderate rentekutt i løpet av høsten.

Prognosen må da bli uendrete til litt lavere priser ut året, som normalt for andre halvår, med ny oppgang over årsskiftet. I junirapporten til Eiendom Norge var det interressant å se at formdlingstiden for boliger fortsatt er høy, men at den har sluttet å stige i det meste av landet. Det tyder på at nye objekter som kommer til salgs også blir solgt.

Det selgerne sliter med er en av to typer boliger. Nybygg som ble for dyre i forhold til omkringliggende bruktmarkeder, og hyllevarmere. Denne siste gruppe, med boliger som har vært for salg i litt for lang tid, krever mye av megleren.

Fjorårets, eller rettere sagt, forrige generasjons mote, som kanskje ble priset litt for høyt da de kom for salg, bør kanskje bys frem til rabatterte priser når høsten melder seg? Kall det gjerne for et tidlig romjulsalg.

Kategorier

Siste innlegg