Veien til (gjesp,) et rentekutt eller tre

by | 19. June 2014 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Det var et artig rentemøte i Norges Bank i dag. Markedsreaksjonene ble litt voldsomme, med et fall i kronekursen på nær to prosentpoeng i løpet av få sekunder, og en fem års swap på rekordlave 2,20 pst. Mye tyder på at investorene hadde litt feil tankeskjema om hvordan norsk økonomi fungerer da de spiste frokost i morges.

Kanskje må vi alle tenke litt nytt rundt vår tids utfordringer? Glemme de månedlige tallene for KPI, detaljomsetning og industriproduksjon. Who cares? Det er nivåtall, ikke krusninger fra måned til måned, som plager oss. Et plagsomt høyt kostnadsnivå, for mange nybygg for næringslivet, og (gjennomgående) for lave boligpriser i det meste av kongeriket til at lønner seg å bygge tilstrekkelig med fine nye boliger.

Mer om det senere. Først, fra dagens pressemelding:

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos våre handelspartnere. Det er imidlertid utsikter til at det tar enda lengre tid før styringsrentene ute settes opp, i hovedsak som følge av svakere inflasjonsutsikter i Europa. Her hjemme har veksten vært moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14, men det ser ut til at veksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosene for norsk økonomi viser at kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men deretter øke gradvis. Prisveksten anslås å ligge noe under, men nær 2,5 prosent i årene fremover.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 18. september 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser

Med andre ord, rentekutt ‘’Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere’’ . Svekke seg vil de gjøre. Hvis økonomien er så svak som jeg tror, (og det er den), kuttes renta til høsten. Prognosen min forblir at renten kuttes til 1,25 pst i september.

Det som IKKE står i pressemeldingen, er noe om effekten av renteendringer. De blir små. Ja, det er ok at renta kuttes, men nei det blir ikke flere oljeplattformer, halvfulle hoteller, overflødige kontorer eller nye, tomme fotballtribuner av rentekutt. Ikke denne gang.

Det beste håpet vi har for den økonomiske veksten i 2015 er eksportnæringene, og en ny dose oljepenger fra Siv. Tenk deg sjøl at du var banksjef. Ville du gitt lån et prosjekt som ikke lønner seg med halvannen prosents sentralbankrente, men som går rundt økonomisk hvis, og bare hvis, signalrenta settes nær null?.

Til neste år er det bare ikke mulig å unngå fall i privat sektors investeringsaktivitet. Eller som jeg sa til E-24 før rentemøtet:

Det er nå bred enighet om at norsk økonomi falt under trendvekst allerede i 4.kvartal 2012. En lavkonjunktur som ikke er krise, men som gir en økning i arbeidsledigheten på 500-1000 personer i måneden. Når økonomien hangler og går over en lengre periode vil naturlig nok investeringene avta. For 2015 kan vi vente et moderat, men bredt basert, fall i Fastlands-Norges næringslivsinvesteringer. Investeringer som motsvarer 300 milliarder kroner i år.

Skjebnen ville det slik at oljesektoren også velger seg 2015 som et instramningsår. Her er aktiviteten høy, men de første tellingene av investeringsaktiviteten av denne sekkeposten på 230 milliarder kroner, tyder på at vi får en nedgang på omlag 10 pst i volum fra i år til neste år.

Kredittveksten for privat sektor antas å være om lag 4 pst i 1. kvartal i år – i årlig rate. Anslagene på årets boligprisvekst spriker, men det ser ut som om prisveksten blir om lag null i år – selv etter et eventuelt rentekutt. Det er nå sjeldent mange bruktboliger til salgs for årstiden å være.

Norsk økonomi er som nevnt i en lavkonjunktur med stigende ledighet. Dette til tross for årets rekordhøye oljeinvesteringer, halvannen prosent i signalrente og solid økning i bruken av oljepenger.

Norske analytikere har undervurdert hvor svake de langsiktige trendene for norsk økonomi er. Det er færre nordmenn i jobb i dag enn det var i 2008. Mange nordmenn har trolig priset seg ut av også det norske arbeidsmarked.

Det er ingen grunn til å tro på renteoppgang i Norges Bank før vi har gjenvunnet vår kostnadsmessige konkurranseevne. Både i år og neste år blir vårt relative kostnadsbilde ytterligere forverret. Lønnsveksten må kraftig ned i årene som kommer.

Dette blir år uten behov for renteoppgang.

Kategorier

Siste innlegg