Ingen kutt, ingen kos

by | 12. June 2014 | Norsk økonomi

Hvis det var noen som så for seg en heroisk bedring i norsk økonomi neste år, må dagens tall fra Statistisk Sentralbyrå kommet som en isende kalddusj.

Fra før vet vi at industriinvesteringene er på vei ned, og at boliginvesteringene vil fortsette å falle inntil overskuddstilbudet i bruktmarkedene tørker ut. Og så vet vi ikke, men gjetter på, at den store norske hotell- og kjøpesenterboomen går mot slutten.

I sum lå det an til et svakt investeringsbilde for privat sektor neste år, før dagens grufulle investeringstelling fra Statistisk Sentralbyrå. Mai-tellingen er den første for 2015-investeringene i oljeutvinning og rørtransport, og tyder på en nedgang motsvarende 10 pst av årets rekordhøye nivå. Dagens pressemelding får du her.

 

Det er nå nesten litt kinesiske drag over norsk økonomi.

Norge, som Kina, modnes. Kineserne prøver å lande en høytflyvende økonomi ved å vri den økonomiske aktiviteten fra investeringsrater tilpasset u-land, til et mer moderat tempo, liknende på det vi finner i de fleste modne økonomier. Norges utfordring er å mestre overgangen fra en æra hvor veksten i oljeinvesteringene ga store deler av norsk næringsliv sterk medvind, til en tid hvor oljeselskapene strammer til. En tid hvor også andre investeringsaktiviteter i næringslivet flater ut.

Lavere økonomisk vekst ser ut til å bli begge lands skjebne. Hvor lav den blir avhenger av hvor mye landene klarer å få til av organisk konsum- og eksportdrevet vekst.

For Norges del er det åpenbare løsningen å kutte rentene. Ja, vi overlever uten, men det er egentlig ingen grunn til å vente. Pengepolitiske endringer bruker tid på å slå gjennom i økonomien.

 

 

 

Kategorier

Siste innlegg