Everything is awesome!

by | 06. May 2014 | Uncategorized

LEGO-filmen er bare helt utrolig bra! Lever garantert opp til de fleste kinogjengeres forventninger,og står i stil med tittelsporet  ‘’Everything is awesome’’ . I hvert fall hos de som fortsatt har beholdt noe av barnet i seg.

Dagens tall fra Eiendom Norge viser en slags stabilisering av boligprisene. April-tallene var sterke, men mars noe nedjustert. Den relativt lange formidlingstiden for boliger vi ser i de fleste byer, tilsier at det mange steder fortsatt blir rom for å forhandle om pris med selger. Everything is awesome?

Rogaland, og Stavanger spesielt, er der omslaget ser ut til å ha vært størst. Fra overopphetede, til mer normale budrunder og formidlingstider.

Vi er i rute til å få uendrete boligpriser på landsbasis i år. Det er imidlertid store regionale forskjeller, med vanskelige markeder på Sørlandet, og brennhete markeder i de nord- norske byene som har gleden av vekst i oljenæringene og i offentlig sektor.

Vår eiendomsmeglerkjede Aktiv, melder om greit salg så langt i år, med sterk inngang av nye prospekter. Dette er også utviklingstrekk vi ser i dagens nasjonale tall. Trolig har det hopet seg opp en god del kurante boliger som nå skal selges i hektiske vårdager.

Jeg tviler på at markedet klarer å ta unna slike volumer som vi nå ser konturene av. April er derfor trolig pristoppen for i år. Markedet er fortsatt selektivt og jeg anbefaler de som har forsøkt å selge lenge å ta det som måte komme av anstendige bud,

Everything is awesome. Spørs om det samme kan sies om boligmarkedene våre. Saken er den at boligprisene er speilbilder av nabolagets samfunnsøkonomi. Når det går bra for husholdningene, bør boligprisene stige noenlunde i takt med folks betalingsevne.

Av og til blir det mindre stigning enn normalt, og noen gang er tar det litt av. Men ganske så uavhengig av renter og skatter er boligprisene på lang sikt en størrelse som samvarierer godt med lønnsutviklingen til de som skal bo.

Dagens rapport fra Eiendom Norge kringkastes under mottoet: friskmelding. Det kan vel være slik, men selv tror jeg vi står med begge beina godt planta i en vekstpause – på linje med det som preger resten av økonomien.

Sannheten er at de delene av norsk økonomi som hverken har glede av våre naturressurser eller offentlig sektor lenge har trådt vannet. Antall sysselsatte nordmenn i privat sektor er lavere enn det var i 2008, og så langt i år er det ingen tegn til bedring.

Over tid er det grunn til å regne med at norsk økonomi tar seg opp igjen, fordi myndighetene blir tvunget til å gjøre noe. Trolig får vi en kombinasjon av pengepolitiske lettelser, og betydelige skattekutt i årene som kommer.

De deler av norsk næringsliv som sliter med konjunkturene i dag, vil omstilles og stå sterkere foran morgendagens utfordringer. Ingen grunn til langsiktig pessimisme, bare våre inntekter kan fortsette å vokse. Det vil de gjøre i et moderat tempo, med mindre oljeprisen skulle kollapse.

Vel, du trenger ikke høre på meg, se heller hva Emmet har å si:

 

http://www.youtube.com/watch?v=fZ_JOBCLF-I

 

Kategorier

Siste innlegg