Økonomiske virkninger av Putins inngrep i Ukraina

by | 03. March 2014 | Internasjonal økonomi

Det finnes ikke noen opplagt dreiebok for hvordan verden vil påvirkes av de tragiske begivenheter i Ukraina. Utgangspunktet du tar i analysen er viktig.

Disse vurderinger er og blir diskusjoner av noen få økonomiske effekter, antatt at, aktørene ikke griper til irrasjonelle avgjørelser. I håp om at krigshandlinger kan unngås. Det er heller ikke rom for å gå lenger enn å se litt på de økonomiske virkninger for de berørte landene.

Russland har i skrivende stund omlag 6000 soldater, og et ukjent antall militsstyrker, på Krim-halvøya. Det har ikke kommet il skuddvekslinger enda. Det er imidlertid klart at soldatene forbereder seg på et langvarig opphold. I morgentimene er TV-bildene preget av soldater som forskanser sine stillinger.

Dette kan gå ulike veier. Troppene kan trekkes tilbake, men det er et scenarie, jeg nærmest vil se bort i fra her. Selv Hamlet ville ha stått for sin invasjon. Muligens bærer det mot en selvstendig stat for Krim-halvøya, alternativt en full innlemmelse i Russland.

Scenariene er mange. Mitt hovedscenario er imidlertid at Krim-halvøya forblir en eller annen form for russisk kontrollert område i mange år fremover.   

For Ukraina vil tapet av Krim-halvøya være en okkupasjon. Alle kan være enige om at det har skjedd et brudd på internasjonal lov og rett. Landet vil trolig få store mengder økonomisk hjelp i årene som kommer. Forutsatt at de aksepterer nødvendige reformer som det internasjonale samfunn lenge har forsøkt å få dem til å gjennomføre, vil de få tilgang til betydelige midler.  Med sin rike industristruktur, som har relativt lave lønninger, vil de vestlige delene av Ukraina kunne oppnå meget sterk økonomisk vekst i årene som kommer.

Også i resten av Øst-Europa vil Russlands maktovergrep styrke de vestlige reformorienterte politikere. Moldova, og Hviterussland tenker sikkert sitt, når de ser TV-bilder av russiske tropper som tar seg til rette i et naboland.

For Russland blir imidlertid inngrepet i Ukraina en dyr affære.

Russisk økonomi, som lenge har slitt med effekten av Putin regimets manglende respekt for lover og regler, får en ny knekk.  Russland er nå heller ikke til å stole på når det gjelder internasjonale overenskomster. Putin ønsker tydeligvis ikke at Russland skal bli et G8 land, som integreres i verdensøkonomien. Landet har tredd ut av demokratienes rekker, vil høste fallende kredittverdighet, og vender tilbake til å bli en slags oligarkstyrt røverstat som det ikke er mulig for noen – heller ikke nordmenn – å stole på.

Bruddet på internasjonale avtaler vil selvfølgelig gi økte risikopremier langs et bredt spekter av investeringer. I morgentimene økte den russiske sentralbanken sine utlånsrenter fra 5,5 pst til 7 pst. Nye høyninger er i vente. Ikke bare fordi utlendinger vil kreve mer av sine russiske plasseringer, men også fordi de fleste fornuftige russere skjønner at dette kan ende helt galt av sted. Uansett rente bør rike russere flytte noe, kanskje det meste, av sin formue til utlandet.  Uansett sentralbankrente vil den russiske rubel trolig fortsette å falle.

Russisk økonomi, som allerede var i lavkonjunktur før Putins inngrep i Ukraine, vil havne i resesjon. En resesjon som trolig vil føre til ytterligere maktovergrep innenlands i Russland. Når krybben er tom, bites hestene.

Nødvendige reformer i det russiske samfunn er det lett å skyve på, Moder Russland er jo truet.

Det kan ta mange år før russisk økonomi vender tilbake til en konjunkturoppgang. En økonomi med en av verdens raskest fallende befolkninger.

 

 

Kategorier

Siste innlegg