Groundhog Day

by | 04. February 2014 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

En av mine favorittfilmer er Groundhog Day (En ny dag truer) hvor en velopplagt Bill Murray må gjenoppleve en og samme dag om igjen, helt til han får dagen perfekt. Han gjør til slutt alt riktig etter å ha prøvd mange alternativer. Til slutt blir, Groundhog Day,  2. februar, perfekt, med en så kalt ”happy ending”.

For makroøkonomer flest, og meg spesielt , er starten på året en ny øvelse i ydmykt å vite at man spår, uten evne til å lage noe så perfekt at man unngår en ny Groundhog Day – 2.februar 2015.

Ved inngangen til året 2014 var optimismen stor for at de modne OECD-land skulle få noe som ligner en normal økonomisk utvikling. Skjønt hva som er normalt er ikke lenger godt å si.

Alle vestlige land merker lavere trendvekst i sine økonomier som følge av eldrebølgen og en litt uforklarlig nedgang i produktivitetsveksten. USAs BNP-vekst styrkes systematisk av økt oljeproduksjon, men også her preger de demografiske faktorene økonomiens vekstrater. Stagnasjon i kjøpekraften er dessverre  den beste skjebne amerikanske arbeidere kan håpe på.

I de tidligere fremgangsrike u-landene er det stor uro og enorm usikkerhet rundt Kinas konjunkturbilde. Børsene verden rundt har fått seg en støkk etter en serie svake nøkkeltall fra Midtens Rike. Tall som muligens kan være negativt påvirket av forbigående faktorer som feiringen av det kinesiske nyttår, i slutten av januarmåned. Likevel er det noe uunngåelig med en kinesisk avmatning. Befolkningen eldes raskt og yrkesbefolkningen har begynt sitt ugjenkallelige fall.

Det hjelper heller ikke på frynsete investornerver at de siste nøkkeltall fra USA har vært overraskende svake. Forbigående faktorer, som den harde vinteren, kan også her ha spilt en betydelig rolle.

I de fremvoksende økonomier er det imidlertid en litt større beretning om modning og konsolidering som må fortelles. Land så forskjellige som Russland, Tyrkia, Sør-Afrika, Egypt, Brasil, Argentina, Tyrkia, India og Indonesia har alle utfordringer som vanskelig kan løses uten at økonomien lander. De må gjennom en real hestekur.

Alle disse landene lever litt over evne. Enten strammer styresmaktene inn, og bruker mindre penger, med en resesjon, økte kredittmarginer og stigende markedsrenter for å hindre kapitalflukt, eller så utsetter hardt prøvede regjeringer de nødvendige inngrep og reformer. Utsettelser som investorer vil komme til å hate, og som dermed gir kapitalflukt, fallende valutakurser og stigende renter som resultat.

Ikke uten grunn føler styresmaktene at deres valg er mellom to onder: Damned if you do, damned if you don’t.

For Norge er det tre spørsmål som må besvares. Hvor ille blir verdensøkonomien? Hvordan rammes våre naboland? Vil oljeprisen holde seg på dagens nivå?

Det siste spørsmålet er kanskje det viktigste. Det har seg slik at et fall i oljeprisen på 20-30 USD per fat er svært usannsynlig, men ikke helt utenkelig. Faren for en oljepriskollaps, tilsier at norske risikopremier bør være solide.

Ser en bort i fra oljesektoren og den alltids ekspanderende offentlige sektor, ser fastlands-økonomien ut for meg til å være rimelig stagnant ved inngangen til året.

Finansminister Siv Jensen står i disse dager fortsatt på novemberprognosene fra Finansdepartementet med en beste gjetning på 2,75 pst vekst for BNP Fastlands-Norge i inneværende år.

En kan si hva man vil om en slik prognose, men mitt tips er at også for Finansdepartementets økonomer  venter en ny Groundhog Day – 2. februar 2015.

Fra Wikipedia:

Groundhog Day (Canadian French:Jour de la Marmotte; Pennsylvania German: Grundsaudaag, Murmeltiertag) is a day celebrated on February 2. According to folklore, if it is cloudy when a groundhog emerges from its burrow on this day, then spring will come early; if it is sunny, the groundhog will supposedly see its shadow and retreat back into its burrow, and the winter weather will continue for six more weeks.[1]

Modern customs of the holiday involve celebrations where early morning festivals are held to watch the groundhog emerging from its burrow.

In southeastern Pennsylvania, Groundhog Lodges (Grundsow Lodges) celebrate the holiday with fersommlinge,[2] social events in which food is served, speeches are made, and one or more g’spiel (plays or skits) are performed for entertainment. The Pennsylvania German dialect is the only language spoken at the event, and those who speak English pay a penalty, usually in the form of a nickel, dime, or quarter per word spoken, with the money put into a bowl in the center of the table.[3]

The largest Groundhog Day celebration is held in Punxsutawney, Pennsylvania with Punxsutawney Phil. Groundhog Day, already a widely recognized and popular tradition,[4] received widespread attention as a result of the 1993 film Groundhog Day

 

Kategorier

Siste innlegg