Det enkleste er ofte det beste – også i pengepolitikken

by | 26. February 2014 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norges Bank Watch la i går frem sin kritikk av, og forslag til endringer for, vår kjære sentralbank. Endringer som jeg ikke helt klarer å se summen av. Det virker som en slags katalog av nye mulige forslag til pengepolitikk, ved første gangs gjennomlesning.

Selv er jeg en ivrig kritiker av vår pengepolitikk, men før jeg kommer til mine utslitte kjepphester, må et par utgangspunkt nevnes.

For det første er det ingen fasit på hvor aktiv pengepolitikken bør være. Selv ønsker jeg å ha aktivitet og hyppige renteendringer, for å jevne ut svingninger i inflasjon og sysselsetting, men det er ikke opplagt at rentene i en liten og steinrik økonomi bør endres mye og ofte. Går det gærnt klarer privat sektor før eller siden å rydde opp av seg selv. Og jo verre det blir, desto mer lærer godtfolk underveis- jo bedre kapitalister blir vi.

Det andre utgangspunkt er at pengepolitiske grep sjelden løser problemer i økonomien. En renteendring kan virke motsyklisk, ja vel, men skape nye utfordringer over horisonten. Utfordringene løses ikke, de avløser hverandre.

Ålreit, dette skulle være enkle forslag  –  og her er de:

1)      Si det som det er. Jeg må ærlig innrømme at jeg har problemer med å tro på fremstillingen sentralbankfolk gir av hvordan renten fastsettes. Det er et stort arbeid som legges ned og presenteres i en fin rapport, og vi får høre at det er på denne bakgrunn at renten fastsettes. I virkeligheten tror jeg Norges Banks øverste ledelse i samråd med Finanstilsynet og Finansdepartementet for tiden vil ha ned veksttakten i husholdningenes gjeld. Er alt annet Hunky Dory, er gjeldsveksten den ene faktoren som veier tyngst i rentesettingen. Er kronekursen på den sterke siden derimot….

2)      Det er begrenset hva vi kan gjøre. Det meste av vår pengepolitikk, valutakurs, lange renter, og kredittpremier bestemmes i internasjonale markeder. Selvfølgelig har vi kontroll på Norges Banks innskuddsrente, men jo mer moden, gjeldsatt og internasjonal norsk økonomi blir, desto mindre betyr de korteste rentene. Kun i perioder hvor krona ikke er for sterk kan vi øke rentene.

3)      Norge har ingen særegen normalrente – jfr 2

4)      Vær aktiv med et lille vi har. Som sagt er det ikke noen fasit her. Jo flinkere sentralbanken er til å glatte ut svingninger i økonomien, desto modigere blir alle finansinstitusjoner og låntakere i sin adferd. Likevel, går økonomien for sakte, som den har gjort det siste året, blir det unødig mange konkurser.  Gi gass og kutt renta, er rådet mitt.

5)      La oljefondet være i fred. If it ain’t broke don’t fix it!

6)       Ansett økonomer fra utlandet – det er tross alt der det skjer. De trenger heller ikke være økonomer. Ansett gjerne en ekspert på kinesisk politikk fra Beijing Universitet, eller en oljetrader fra Dubai. Burde ikke vi gjøre som i Barne- TV og se ’’Se hva som skjer’’?

 

Kategorier

Siste innlegg