Behov for en medsyklisk buffer?

by | 07. November 2013 | Norsk økonomi

Året 2013 blir året da byråkratene doserte unødige innstramninger i den økonomiske politikken.

Men året er ikke omme, og det er fortsatt tid til å gjøre nye feilgrep før jula setter inn.

Norges Bank har varslet at bankene bør pålegges å holde en motsyklisk bufferkapital, for å kunne utnytte dagens presumptivt gode konjunktur, til å stå i mot senere konjunkturelle tilbakeslag. Den konkrete anbefalingen kommer i begynnelsen av desember.

Dessverre vil et slikt krav i dag forverre  konjunkturbildet som manmå ha rosenrøde briller for å si noe pent om.

Stridens kjerne er likevel ikke om norsk økonomi går bra eller dårlig nå i høst, men hvor den er på vei inn i det nye året.

Ja, jeg er helt uenig i det bildet av kapasitetsutnyttingen som Norges Bank tegner: Alt er såre vel…osv.

Dette er feil. Vi har ikke normal kapasitetsutnytting, men unormalt lav utnyttelsesgrad.

Hvis du følger de forbruksindikatorene som Statistisk Sentralbyrå komponerer i en egen tabell, er det ikke mye lys i høstmørket.

Faktum er at utviklingen er svakere enn som så. Ser vi på hotellenes overnattinger er nedgangen kommet på tross av en rekke nysatsinger. Det er bygget mye nytt – inklusive The Thief på Tjuvholmen i Oslo – uten at norske hoteller har fått nye gjester. Svakheten er størst i markedet for nordmenns private overnattinger. En indikator på at nordmenns konsum av tjenester er fallende.

Også på bilsalget er utviklingen dyster, da volumene holdes oppe av nye subsidierte el-biler. Og båtsalget?

Det begynner nå å bli en rekke behov som kun stimuli kan utløse. Betydelige skatteletter, og halvering av Norges Banks foliorente, må trolig til for å stabilisere innenlandsk etterspørsel det neste året.

Stimuli, av hensyn til:

– Innenlandsk etterspørsel – som er for svak til å gi full sysselsetting

– Boligmarkedene – som er på vikende front

– Kronekurs- som må holde seg svak

Det Norge IKKE trenger er en ny motsyklisk kapitalbuffer, som skal styrke bankenes kapitalsituasjon raskt. Allerede i dag er det en betydelig kapitaloppbygging som skjer i bankene med høye marginer til kundene som resultat. Skulle myndighetene pålegge bankene en raskere kapitaloppbygging, vil mange måtte heve utlånsmarginene i en lavkonjunktur, og dermed fremprovosere økt mislighold.

Vi lever i en tid med innenlandsk konjunkturnedgang. Å øke kapitalkravene det neste året vil være å føre en medsyklisk konjunkturpolitikk. En politikk som forsterkersvingningene i økonomien unødig.   

Det en uansett må regne med – er en nedgang i investeringsaktiviteten i Norge. Det er rett og slett for mange usolgte leiligheter, ledige kontorlokaler og ubenyttede hotellrom til at byggeaktiviteten kan holde seg oppe. Penge- og kredittpolitikken virker på økonomien først etter en tid. Og 2014 blir garantert sterkt negativt påvirket av vårens rentehopp til bankkunder og innstramninger i kredittreguleringene.

Julehandelen står ikke til å redde.

Spørsmålet er om vi kan føre en økonomisk politikk i høst og vinter som kan snu dagens negative trender – før neste julehandel?

Kategorier

Siste innlegg