Søvngjengere på vei mot resesjon

by | 21. October 2013 | Norsk økonomi

Norsk økonomi preges i disse dager av stillstand. Eksporttallene, varekonsum og overnattinger på hotellene er svake. Vekstområdene i kongeriket er som før knyttet til offentlig sektor og oljevirksomheten.

Er dette nok til å holde BNP-veksten positiv i tiden fremover?

Det store ukjente i dag er investeringsaktiviteten i privat sektor. Husholdningenes boliginvesteringer er for tiden fallende. Et fall som opplagt vil tilta i styrke i månedene fremover. Boliginvesteringer som for tiden ligger på omlag 140 mrd kroner per år, understøttes av vedlikehold og oppussingsbudsjetter, men vil over tid preges av stadig svakere igangsettingstall. Et fall i boliginvesteringene på 10-20 pst – motsvarende 14-28 mrd kroner – er det vi har i vente neste år.

Et rentekutt eller to vil neppe hindre et slikt fall. I Kristiansand står det tomme firemannsboliger uten interessenter. Det skal en heroisk omlegging av norsk politikk får å få lys i de stuene.

Og hyttemarkedene? Se hva som skjer: http://www.varden.no/nyheter/tregeste-hyttemarked-pa-12-ar-1.8101104

Ikke det at godtfolk, de som kan påvirke norsk økonomi, bryr seg. Norges Bank, sier at alt er som normalt og spår oppgang i det meste neste år. Sentralbankens trofaste renteanalytikere, som er ute med sine duggferske renteprognoser, (se tabellen nederst) spår behov for høyere renter det neste året.

Sånn går no dagan.

Det spørs ikke hvordan man har det, men hvordan man tar, og nå er hovedproblemet i norsk økonomi at ingen gjør noe for så stimulere en økonomi som gradvis mister fart. Det står kanskje heller ikke på evne, etter at vi har våknet opp. Vi har et Europas høyeste rentenivåer, og mer enn nok rom innenfor handlingsregelen til å gi norsk økonomi et nytt oppsving. Før eller siden får vi nok også vilje, bare vi som samfunn slutter å gå kollektivt i søvne.

Vår nye regjering har varslet en ny næringspolitikk i feiende flotte taler. Men budskapet som når ut i distriktene er et ønske om sammenslåing av kommuner, noe som øker usikkerheten rundt eiendomsverdier der hvor virkningen av rasjonalisering kan ramme hardest. Landbruket må reformeres må du vite, med økt usikkerhet for bønder som skal velge om de vil investere tungt i bygninger og materiell. Asylordningen må strammes inn, noe som gjør livet usikkert for vår omfattende flyktningeindustri. Det blir ikke mye investeringsvilje av slikt.

Ja da, det skal jo komme mye nytt også, veier, bruer, og nye satsinger på helse. Likevel vil de nye tiltakene ta tid. Tid som trengs for å planlegge, vedta, bygge og sette ut i live.

I mellomtiden er usikkerheten stor. Akkurat her tror jeg vår nye regjering har et arbeid å gjøre. Ropene om forandring har vært litt for ensidig rettet mot å skape usikkerhet, med litt for lite optimisme.

Det er ikke vanskelig å se at Norge nå står foran en vekstpause. Det er lettere å skjære ned enn å bygge opp. Usikkerhet kan skapes, lettere enn tillit og optimisme gjenoppbygges. Og vår sentralbank lever i sin normaliserte atmosfære.

Det skal godt gjøres for Norge å unngå negativ BNP-vekst i kvartalet vi er inne i, og i kvartalene som kommer.

Kanskje det egentlig passer den nye regjering godt? Jo verre det går utover vinteren med norsk økonomi, desto mer oljepenger er det fornuftig å bruke, og desto flere valgløfter kan oppfylles.

Uansett, her er renteprognosene fra makrofolket:

                                    Oct.   Dec.  Mar-14  May-14   Jun-14  Sept-14  Oct-14  Dec-14

 BNP Paribas         1.50   1.50    1.50     

 Credit Suisse       1.50   

 Danske                   1.50   1.50    1.50          1.50         1.75          1.75        1.75    2.00

 DNB Markets        1.50   1.50    1.50    1.50            1.50       1.75       1.75        1.75

 Eika                          1.25   1.00    1.00    1.00       1.00       1.00       1.00        1.00

 Goldman Sachs    1.50    

 Handelsbanken    1.50    

 IDEA Global          1.50   1.50    1.50     1.50      1.50      1.50      1.75        1.75

 ING                           1.50   

 Morgan Stanley   1.50  

 Nordea Markets   1.50    1.50     1.50        1.50         1.50      1.50      1.50    1.50

 SEB                               1.50     1.50    1.50    1.50       1.75      1.75      2.00    2.00

 Sparebank 1 SMN   1.50   1.50    1.50    1.50     1.50     

 Sparebanken Vest  1.50   1.50    1.50     1.50      1.50     1.50      1.50    1.75

 

 

Kategorier

Siste innlegg