Norges boligboble?

by | 30. May 2013 | Eiendom, Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Jeg har lenge kritisert bobleøkonomer for hysteri, knyttet til spørsmålet om eneboligpriser i Norge. Om de er på 20 eller 25 tusen kroner per kvadratmeter spiller liten rolle, spør du meg. I sentralbanksjefens leilighetskompleks på Lysaker er det noen leiligheter som omsettes for 50 000 kroner per meter mens andre får 70 000, uten at Lysaker Brygge har IBIZA-lignende ’’rave parties’’ av den grunn. Stigende boligpriser har i senere år gått hånd i hånd med en økende sparerate i husholdningene.

Haha! Har jeg sagt til de som tror at det eksisterer en norsk boligboble – i Norge. Men stopp litt; det betyr ikke at det ikke finnes en boble som kan ramme Norge mye hardere enn et eventuelt boligprisfall med ”sult og uår” på Lysaker Brygge.

Den norske boligbobla er trolig et eller annet sted i Kina.

Boligbobler i Ordos eller Zhengzhou, byer vi knapt nok har hørt om, hvor hundretusenvis av boliger er bygget av den kinesiske middelklassen, kun for spekulasjonsformål, kan ramme oss hardt. Leilighetskompleksene står der tomme, noe forbipasserende skal beundre, som om de var Kinas pyramider.

Likevel fortsetter boligprisene i Kina å stige. Dette i følge ferske tall som viser at etter fjorårets blandete utvikling, har boligprisene i det siste rauset av gårde igjen. I mars steg boligprisene i 68 av 70 utvalgte kinesiske byer.  Folk fortsetter å gamble.  Går disse veddemålene galt og boligmarkedene faller, vil mange kinesere være ruinert for livet. Deres barn får det tøft.

Kan prisoppgangen fortsette? I tidligere år har tilflytting fra bygda og en voksende befolkning sørget for at forventet boligetterspørsel har vært sterk. Investorer, entrepenører, deres banker, og myndighetene har hatt klokketro på at det de bygger eller kjøper i dag MÅ stige. Allerede i fjor begynte imidlertid yrkesbefolkningen i Kina å falle, og nedadgående trender for antall yrkesaktive slår rett inn i redusert behov for familieboliger. Dessverre ser det også ut som om overgangen fra landbruk til byliv, har toppet seg. Mange av leilighetene er uansett for dyre for fattige bønder som prøver å slå seg ned i byene.

Kinas boligmarkeder betyr mye for landets stabilitet. Skulle boligverdiene falle vil både sysselsettingen i den viktige bygge- og anleggssektoren gå ned, og store deler av middelklassen lide økonomisk. Et folkeopprør kan ikke utelukkes.  Uansett vil den samlede økonomiske veksten falle kraftig.

Det er her Norge kan rammes. Et bortfall av energiintensiv økonomisk vekst i Kina vil nesten garantert slå hardt ut i etterspørselen etter olje, og prisen på denne. Skulle oljeprisen falle mye vil norsk næringsliv og vår oljetunge børs få det tøft. Da blir det ikke mange kjøpere til alskens luksusboliger som i disse dager rulles ut i norske byer og bygder.

Slik er det norske luksusmarked og de kinesiske spekulasjonsboliger druer på samme klase. Faller den ene, ramler trolig også den andre.

Kategorier

Siste innlegg