Den sterke krones politikk

by | 08. May 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta, Uncategorized

 

Norges Bank valgte i dag – overraskende for meg – å holde rentene uendret. Begrunnelsene var flere, men gikk i hovedsak på at det var for tidlig til å justere på prognosene fra mars i år allerede nå. Det har riktignok skjedd en del , både ute og hjemme, men det er ikke store nok ting til at rentene kunne endres – den ene eller annen vei.

Norsk økonomi har i dag over normal kapasitetsutnytting i følge Norges Bank sine modeller. Sentralbanken har sterk tiltro til inflasjonsmålet, noe da også visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad redegjorde for på sin pressekonferanse etter rentemøtet. Han så også farer i de såkalte høye boligpriser og i husholdningenes antatte store gjeld. How long must we play this song?

Dagens lave inflasjonstall var ingen stor bekymring, noe jeg må si meg enig i. Inflasjonen rår vi ikke med.

Der jeg er helt uenig med sentralbanken er at inflasjonsmålet lever. Det Norge har merket, og åpenbart må tåle mer av, er svekkelse av vår kostnadsmessige konkurranseevne. Vi drives fra skanse til skanse av valutamarkedene, og verre blir det med dagens heroiske rentesetting.

Norges utfordring er ikke gjeld og boligpriser, men en uhyre svak konkurranseevne som følge av et usedvanlig høyt kostnadsnivå. Et kostnadsnivå som ikke tåler en videre styrking av krona. Et konkurranseevneproblem som burde bøtes på ved hjelp av en svakere krone.

Vi lever i en tid der sentralbanker kappes om å kutte rentene. Australia og Polen har begge kuttet rentene denne uken. Australia kuttet faktisk til rekordlave nivåer, under der de var i finanskrisens kjølvann. New Zealand intervenerte i går for å svekke sin sterke valutakurs. Mest oppsiktsvekkende var det imidlertid at Sveriges finansminister i går tok til ordet for et nytt svensk rentekutt. Det er svært uvanlig at finansministre åpent kritiserer sin sentralbanksjef. Et brudd på etiquette.

Det er ingen vei utenom, før eller siden vil kronekursen tvinge Norges Bank i kne. Næringslivet må imidlertid trolig skrike litt mer, etter noen flere konkurser, før så kan skje. Krona vår kan fremover bli Europas sterkeste valuta.

Den langsiktige utfordring for Norges Bank er at vi har ingen mulighet til å styre krona vår i et Europa hvor rentene minimeres og overdoser av likviditet sprøytes inn i europeiske banker.

Ved neste korsvei, får vi se om kronekursen gjør vondt nok for vårt utsatte næringsliv til at rentene kan kuttes.

Jo lenger tid det tar, og jo sterkere kronekursen blir, desto sterkere rentekutt må til.

 

 

 

 

Kategorier

Siste innlegg