Et nytt rentekutt melder seg på stadion

by | 23. April 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Jeg aldri vært i tvil om at et rentekutt har vært på vei, men har egentlig aldri hatt peiling på nøyaktig når begivenheten vil finne sted.

Etter gårsdagens tale på NHH i Bergen var imidlertid sentralbanksjef Øystein Olsen referert som meget (kanskje altfor?) klar på at kuttet kommer snart, som følge av den lave prisveksten i Norge.

Alt skulle dermed være klart for et nytt kutt ved kommende rentemøte onsdag 8.mai i vår kjære sentralbank.

 I så fall vil Norges Banks foliorente kuttes til 1,25 pst, mens den langt viktigere reserverenta kuttes til 0,25 pst.

Det norske pengemarked begynner å prise dette inn med en historisk bunnotering i dag for 3 mnd NIBOR på 1,77 pst. Valutaaktørene følger nøye med, og sender krona til de svakeste nivåer så langt i år.

Prognosen må derfor bli at Norges Bank kutter rentene allerede ved første møtet. En tvil melder seg imidlertid.

Sentralbanksjefer pleier aldri å uttrykke seg tindrende klart. Kanskje journalisten mistet noen nyanser i uttalelsene?

 

Kategorier

Siste innlegg