Holder Norges Bank nullen?

by | 06. December 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norge kan ikke tilby ekstraordinær avkastning. Spørsmålet er bare hvor mye rentene må kuttes. Kan Norges Bank tilby sine innskytere annet enn nullrenter?

Fra forrige episode av min julekalender…..

I en verden hvor utlendingers adferd har en avgjørende innflytelse på vår rentesetting er det egentlig mindre viktig hvordan vi har det, enn hvordan det står til i våre naboland.

Saken er jo at det i våre naboland går dårlig, og verre skal det bli. Noe av problemet er en feilslått finanspolitikk hvor det strammes til i offentlige budsjetter på en slik måte at allerede skyhøye rater for arbeidsledighet vanskelig kan gjøre annet enn å stige videre.

En kostbar arbeidsledighet for nasjonalstater som lever i frykt for nye fall i sin kredittverdighet. Med andre ord er risikoen i statspapirene stigende, også neste år.

Sentralbankene må bli rimelig bekymret når de oppsummerer utsiktene og vil trolig gjøre alt de kan for å stimulere sine respektive økonomier. Rentene vil forbli minimerte.

Oppsparte midler vil da tidvis flomme inn i det norske marked, og drive opp kronekursen. For å kunne kjøpe noe i Norge, må jo utlendingene skaffe seg kroner. Før de kjøper statspapirer, banklån eller tyggegummi på Karl Johan må de ha skaffet seg norsk valuta.

How long must we play this song?

Enn så lenge har Norges Bank hatt to store livsløgner. Den ene er at dårlig likviditet skjermer krona for spekulasjon. I virkeligheten er det tvertimot slik at lite likvide markeder har en tendens til å tiltrekke seg spekulanter. Ingen forvalter kan tro at deres handel flytter verdens mest likvide finansielle instrument (spot JPY-USD) mer enn en tøddel, lengre enn et millisekund. Kronekursen kan derimot hvilken som helst milliardær påvirke.

Den andre livsløgnen går nettopp på tid. I Norges Bank sin siste pengepolitiske strategirapport, hvor de ansatte visstnok tror på hele seks rentehevinger de nærmeste årene(noe som det er vanskelig å tro virkelig er sant!), er det en implisitt forståelse av at uroen i Europa snart er over.

Det er den neppe. Det går ikke en gang rette veien. For hver dag som går, faller kapasitetsutnytting i europeisk økonomi. Og neste år er de fleste finansministre enige om å føre en politikk som sikrer at kapasitetsutnyttingen vil falle videre. Hver eneste dag i 2013.

Her er mitt tips på hvor lenge den nye lavrenteæraen i Norge vil vare: All den tid Sveits påtvinges negative statsrenter vil det være et press ned mot null på
Norges Banks innskuddsrenter. Vi er i samme båt som sveitserne. Blir det for mye av det gode for sveitserne, lemper de bare innskuddsmidlene inn i det norske marked.

Uroen vil vare lenge og i denne ’’æra’’ må Olsen-banden gjøre som sentralbanksjefer flest – tilpasse seg omverden. I klartekst betyr det at Norges Bank må redusere sin renteforskjell mot utlandet. Sveitsiske renter har falt til en ny bunnotering denne uken, med klart negative renter for to-års statspapirer.

I første omgang må Norges Bank kutte sin foliorente – og det trolig i to omganger. Senkes foliorenten i to omganger til én prosent, vil innskuddsrenten på bankenes overskuddslikviditet i sentralbanken bli premiert med nullrente av den såkalte reserverenten.

Spørsmålet er imidlertid om ikke Norges Bank snarest burde prøve å etablere negative renter på reserverenten. Dette kan enten skje ved at marginen mellom folio-og reserverenten økes til mer enn dagens prosentpoeng, eller ved at foliorenten kuttes til 0,75 pst, med en negativ kvarting på reserverenten som resultat.

Negative renter i Norge?

Null eller negative innskuddsrenter i Norges Bank, hvilket ser ut til å være uunngåelig, må da få konsekvenser for norsk politikk og økonomi!

Mer om virkninger av nullrenter i morgen – på siste del av denne makro-julekalender…………

Kategorier

Siste innlegg