Halve bolighistorier?

by | 22. October 2012 | Eiendom

Har du om barna i Dallas som jublet da de ble fortalt at president John F. Kennedy ble skutt? Eller fotgjengeren i samme by som døde i et ildregn da han gikk over gata på rødt lys? Forferdelige greier, ikke sant?

Begge deler er sant, men på langt nær hele sannheten. Barna i Dallas ble over sprakende høytaler først fortalt at de hadde fått fri resten av dagen, før de – mens de jublet – ble fortalt (av en altfor svak høytalerstemme) at det var fordi presidenten var død. Ingen hørte den siste del av meldingen. Og det er riktig at politiet skjøt en mann som gikk på rødt lys, men han var tungt bevæpnet og skjøt vilt rundt seg.

Det er også riktig at boligprisene steg i forkant av store prisfall – ofte omtalt om bobler som sprakk. Men også her det ofte snakk om halve historier.

I USA er det mange steder vanskelig for banken å kreve eieren for mer enn boligen er verdt. I det boligprisene faller under ett kritisk nivå vil det da lønne seg for eieren å droppe betalinger på boliglånet og heller flytte fra huset. Eller anda bedre, bli boende, uten å betjene lånet i påvente av å bli kastet ut.

Slike prosesser leder naturlig nok til at stadig flere misligholder lånene sine. I dag regner man med at amerikanske banker sitter på tre til fire millioner boliger som enten er tomme, leies ut eller okkuperes av eiere som ikke betjener sine lån. Det som kunne blitt et mildt tilbakeslag blir fort et selvforsterkende og langvarig stup.

Noe av det samme fenomen ser vi i et annet hardt rammet boligmarked, nemlig det irske. Her misligholdes i dag hvert femte boliglån, og ikke bare fordi eierne er i et uføre. Irske lover gjør det vanskelig å kaste folk på gata. Mange som kunne ha betjent sine boliglån bedrer sin økonomi ved å slutte å betjene renter og avdrag i trygg forvissning om ta bankene ikke kan kaste dem ut på gata. Fire år etter krisen oppsto er det bare vedvarende prisfall i vente.

Det sier seg selv at i både Irland og USA blir boligkrisen mer langtrukken og dypere av denne type oppførsel, hvor bemidlete mennesker nekter å innfri sine forpliktelser. Det er også en grunn til å tro at det norske forløpet blir annerledes. Skulle de norske boligmarkedene svikte, vil de trolig sive ned, og ikke krakke, både fordi nordmenn liker å gjøre opp for seg og fordi det ikke er så enkelt å stikke fra regningene.

I verste fall (for banken) får NAV ordne opp, og hjelpe litt til med husleia.

Kategorier

Siste innlegg