Nye skritt på den sveitsiske sti

by | 28. September 2012 | Renter og valuta

Nå som det er høst, er det fint å gå turer i skogen. I Nordmarka kan du velge mellom velanlagte veier og ulike skogstier hvor du får overraskelser rundt hver en sving.

Norges Bank går nå i realiteten på en sti som den sveitsiske sentralbanken har tråkket opp. De holder taler om at renten skal normaliseres til kjente og kjære nivåer, bare denne hersens Euro-krise går over. Maner til forsiktighet fordi man må ta høyde for at renta kan bli svært så høy i perioder. Utlendinger skal holdes stangen ved hjelp av trusler. Investorene må regne med tiltak, må du tro, hvis kronekursen skulle bli for sterk.

For hver dag som går øker imidlertid sannsynligheten for rentekutt, påtvunget av krefter utenfor Norge. Saken er den at vår sentralbank tilbyr alle investorer urimelige gode betingelser på risikofrie plasseringer i Norge. Ja, renta er lavere enn den pleier å være i Norge, men langt høyere enn det vi konkurrerer med i utlandet. Derfor er kronekursen i september i år nær rekordsterke nivåer. Rentebetingelsene er kanskje normalt ikke så viktige, men vi lever i ganske så unormale tider. Tider hvor nordmenn ikke har kontroll over sine egne kapitalmarkeder.

Det er på ingen måter sikkert at Euro-samarbeidet, eller dagens EU for den saks skyld, vil overleve i sine nåværende former. Heller ikke nasjonalstater vil nødvendigvis bestå. Allerede i November er det nyvalg i Catalonia hvor de førende politiske partier ber om støtte til løsrivelse fra den spanske stat.

Investorer vil reagere på denne og andre usikkerheter ved å føre mer midler over til det norske pengemarked, som både gir trygghet og en relativt høy rente.
I normale tider vil Norges Bank hevde at likviditeten i norske kroner burde avskrekke, men nå som sentralbankene pumper ut likviditet i alle former, taper dette argumentet mye av sin verdi.

Derfor er det ganske opplagt at så lenge uroen i Europa fortsetter så vil kapital komme til Norge. Markedsrentene vil falle og kronekursen styrke seg. Før eller siden vil også Norges Bank kutte sine renter. Det er kun et spørsmål om tid.

Sveits har allerede vært igjennom disse prosesser. De endte opp med en absurd sterk valutakurs, som tvang frem en total omlegging av pengepolitikken. Hvis krona fortsetter å styrke seg, kan en ikke se bort i fra at også norske signalrenter må minimeres, samtidig som kronekursen svinebindes til Euroen.

Noen vil påpeke at det er fare for overoppheting i norsk økonomi hvis Norges Bank kutter renta, men foreløpig er det få tegn til noen kjøpefest her hjemme. Dagens tall for det antatt så rentefølsomme varekonsum, viser en skuffende utvikling. Ingen vekst overhodet sålangt i årets tredje kvartal. Arbeidsmarkedet er ganske så stabilt for tida, og bankenes kredittvilje er fortsatt restriktiv.

Uten bedring i Europa ligger det derfor an til rentekutt fra Norges Bank både før jul i år og en eler annen gang før sommeren. Rentekutt som trolig er ganske så uproblematiske for nordmenn flest å tilpasse seg til.

Kategorier

Siste innlegg