Danmarks felle

by | 25. September 2012 | Internasjonal økonomi

Danmark har slitt hardt i årene etter den store finanskrise. I årene før det smalt og Lehman Brothers i USA gikk konkurs, var veksten i økonomien drevet av sterk gjeldsoppbygging i privat sektor. Nå som landet står foran den samme type eldrebølge som resten av kontinental-Europa, uten tilstrekkelig med økonomisk vekst eller oppsparte midler, er utfordringene store.

I næringslivet har mange danske bedrifter møtt ufordringer. Landbruket sliter med svak inntjening og stor gjeld, vindkraftprodusentene taper mot Kina og bankene er underkapitaliserte. I dag fikk vi da også sjokkerende svake arbeidsmarkedstall fra Danmark. Det meldes nå om sterk sysselsettingsnedgang (-7800 personer) i årets andre kvartal. Danmark ser ut til å være i en lavvekst felle.

Og når nærings- og arbeidsliv sliter, skranter gjerne bankene med helsa.

I dag gikk en mellomstor dansk bank, Vest-Jysk Sparebank (34 milliarder danske kroner i forvaltning) ut med melding om at den måtte oppskrive sine tap med om lag en milliard danske kroner. Dette var nok til å sende banken ut i en ny krise, etter at den først å ha fått pustebesvær ved årsskiftet og fusjonerte med fallerte Aarhus Sparebank.

Hvor mange andre banker som står for tur er ikke godt å vite.

Norske rentehauker bør bite seg merke i at Danmark er låst i en lavvekst felle selv etter en lengre tid med lave renter. I et aldrende og modent industrisamfunn hvor gjennomsnittsinnbyggeren allerede har opparbeidet seg en høy materiell levestandard er det ikke opplagt at rentekutt stimulerer etterspørselen så mye.

Selv om Danmark i høst tidvis har hatt negative renter på sine korte statsobligasjoner, så skjer det fint lite med låneetterspørsel eller nyskaping. Til tross for at de ikke får noen avkastning, sparer danske husholdninger en økende andel av sine inntekter.

Det som trenges er innovasjon og nyinvesteringer. Akkurat hvordan de skal få det til, er tusen-kroners- spørsmålet som det ikke finnes lette svar på. Inntil vi ser en ny knoppskyting i næringslivet, vil Danmark dessverre slite med stagnasjon og tilbakegang.

Kategorier

Siste innlegg