Tanker rundt en rentepause

by | 29. August 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Som så ofte før satt jeg fortapt i mine egne tanker en før-sommer dag hvor Norges Bank skulle presentere sin siste pengepolitiske strategirapport. Ikke vet jeg hvorfor, men plutselig så slo det meg – og det er det eneste jeg husker fra denne dag: Dette kan ikke fortsette så veldig mye lenger.

Jeg er ikke sikker på hva som utløste tanken, ei heller hvor god den er, men det er noe uvirkelig over den senere tids rentemøter. Også dagens.

Markedene peker mot lavere renter, men Norges Bank sier de skal gradvis opp, som de har sagt så ofte før.

Av en eller annen grunn er det standard forutsetning å tro at rentene skal opp til 4 pst igjen i Norge. Euro-landene som sliter med i det hele tatt å overleve, skal presumptivt komme såpass i form at de over tid tåler 8-10 rentehevinger slik at også vi i Norge kan ’’normalisere rentene’’ våre.

Hvorfor land med ungdomsledighet på over 20 pst og aldrende befolkninger skulle ønske seg en eneste renteheving i årene som kommer er litt uklart, men troen er sterk. Her er imidlertid min prognose:

Det kommer til å ta mange år før Euro-landene virkelig skulle trenge et høyere rentenivå enn i dag.
Og der Europa holder sin rente må også vi følge etter, i hvert fall sånn noenlunde.

Så Norge kommer nok heller ikke til å ha noe vesentlig annerledes rentenivå om fem til ti år enn vi har i dag. Skulle vi få et nytt regime, kan det like gjerne være at vi har blitt tvunget av markedskreftene til nullrente som at markedene skulle tillate oss å ’’normalisere renten’’.

Uansett her er dagens rentedom:

– Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.
Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som ventet. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt.
– I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Kategorier

Siste innlegg