Når kutter Norges Bank sin signalrente?

by | 31. August 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Det er ikke godt å si akkurat hvilken dag rentekuttet kommer til Norge, men hvordan det kommer til å skje er enkelt å forstå

Norges Bank kommer til å kutte rentene etter den neste runden med kvantitative lettelser i Europa og i USA. Lettelser som trolig kommer i løpet av kommende måned. I så fall blir det litt hipp som happ om vår sentralbank kutter rentene ved sitt oktobermøte, eller om de venter til desember med å kutte.

Litt forvirring er det rundt hva sentralbanksjefene selv mener om saken. På pressekonferansen etter ukas rentemøte var vår vise-sentralbanksjef Jan F. Qvigstad – bevisst eller ei – ganske så upresis og til dels usammenhengende om inflasjon og renteforventninger. En pressekonferanse som kan tolkes i litt forskjellige retninger.

Norges Bank tror åpenbart, som så mange andre, at likviditetshensyn vil hindre investorer i å flokke seg om krona. Hver gang de store sentralbankene har stimulert likviditeten har dette argumentet mot kronestyrking gradvis mistet kraft. Derfor har vi sett en positiv effekt på etterspørselen etter kroner, når for eksempel Den Europeiske Sentralbanken nullstilte sine innskuddsrenter i sommer.

Får vi en ny runde med stimuli i høst, og alt tyder på at det før årsskiftet kommer nye grep i USA, Storbritannia og i Euro-landene, er det naturlig å tro at også etterspørselen etter norske og svenske kroner vil tilta. Det blir så mye likviditet i bankene at de saktens kan kjøpe seg noen litt illikvide aktiva.

Utfordringen for de skandinaviske sentralbanker er at deres valutaer allerede er usedvanlige sterke. Den norske krona var for eksempel i går på sitt sterkeste siden dagene før Norges Bank sist kuttet renten. Tøyer vår krone nye rekorder utover høsten, vil Norges Bank før eller siden bli tvunget til å agere.

Fortsatt tipper jeg at kuttet fra Norges Bank kommer i desember, men dette avhenger som nevnt av forhold helt og holdent utenfor norsk kontroll. Når de store landene pøser på med likviditet vil det naturlig nok slå inn over oss også. Deres valg av pengepolitikk vil prege også våre kreditt- og valutamarkeder.

Kategorier

Siste innlegg