Bidrag til idédugnaden for distriktene

by | 06. August 2012 | Norsk økonomi

På tur til Namsos på foredragsturné , befant jeg meg til min store overraskelse på Norges eneste rockehotell. En morsom tur som ble spesielt minneverdig nettopp fordi det skjedde noe uventet og nytt: Rock er ikke alt, men det hjelper.

Norge er på vei til å få om lag én million mennesker de eneste 20 år. Her er noen idéer til hvordan bygde Norge kan utvikle seg i takt med denne rivende samfunnsutviklingen.

Utgangspunktet mitt er at det er trist, å la deler av distrikts-Norge svinne hen.  Det var som en skotsk poet skrev: Du veit bygda er døende når ungjentene ikke har tid til de lokale guttene, Og du veit bygda er døende i det rektor trøster: Slapp av, det er ingen tragedie – bare samfunnsutviklingen, en trend. (www.dyingvillages.com). 

For bygder er viktige. Mye av vår kreativitet og livskraft må du skape i nærhet til fjorder, fjell og skoger. Byer er bra i seg selv, men lite verd uten sine spennende omland. Hva ville Bergen vært uten livskraftige fjordsamfunn på Vestlandet?  Oslo holder i dag på å bli lik en hvilken som helst annen europeisk eller asiatisk storby; trøblete og forurenset. Står du midt i et av byens større kjøpesentre kunne du hatt en ganske nøyaktig lik opplevelse som du har i et shoppingsenter i Tokyo, Shanghai eller Kuala Lumpur, bare med den forskjell at utenfor venter det skog og fjord – og norsk kultur.

Storbyene er ikke bare avhengig av distriktene som impulsgivere. Ingen er tjent med at vi får så sterk sentralisering at boligprisene i byene stiger så høyt til værs at dets egen ungdom må flytte ut for å få råd til å bo. I allerede forurensede byer er det heller ingen som er tjent med ytterligere fortetting og mer trafikk. Jo mer livskraftig bygde-Norge er, desto lettere blir det å puste i byene.

Derfor kommer det her en håndfull heroiske forslag til å utvikle og rocke – ikke redde eller berge – distriktene i årene som kommer:

1)      Skatt byene, og subsidier bygdene. Norge er på mange måter to-delt. Du har fem fylker i sterk vekst (Akershus, Oslo, Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag) hvor halvparten av Norges befolkning og boliger er. Deres boligpriser og inntekter er langt høyere enn i de andre fylkene hvor den andre halvparten av befolkningen bor. Skatt det å eie bolig i de fem førstnevnte med x antall kroner per bolig og gi det samme beløp i subsidie per bolig i de fjorten andre fylkene.

2)       Ansett utenlandske lærere i alle norske kommuner. En isolert bygd er en døende bygd. Noe av det som skiller byene fra bygdene er at byene gir deg nye impulser fra utlendinger som kommer med handel, av kjærlighet eller er på flukt. Det er bare å sette en stilling ledig annonse i utenlandske medier med søk etter, matte-, litteratur-, kokke- og håndarbeidslærere. Lærerne kommer av seg selv.

3)      Flytt museene ut av Oslo. I dag er det opplest og vedtatt at Oslo har for mye trafikk, støy og graving i gatene. Hva gjør vi med det? Jo, nå, rett etter at vi bygde en av verdens mest strålende operaer skal vi også bygge museer midt i Oslo på noen av verdens dyreste tomter. Løsningen er selvfølgelig å flytte alt ut – dit det faktisk kom fra. En kunne for eksempel sende vikingskipene til Vestfold, Munch-muséet til Åsgårdstrand og Nasjonalgalleriet til Telemark.

4)       Flytt regjeringskvartalet ut av Oslo. Midt i byen er det verste og dyreste sted å bygge vårt nye regjeringskvartal. Et område som i fremtiden vil måtte bevoktes som en festning. Kanskje en utflytting av Storting og regjering også ville endre perspektivet til våre folkevalgte? Når du hører distriktspolitikere holde flammende taler om de høye boligprisene rundt Majorstua-krysset, vet du at de aldri har tenkt seg hjem igjen, der hvor boligprisene er langt under byggekost.  

5)       Bedre samferdselspolitikk – ta fjordene i bruk. Det har vært skrevet så mye fornuftig av mange om vei og jernbane at vi lar det ligge. Men hvorfor stoppe der? Ta Oslofjorden i bruk. Kjører du båter i skyttel mellom østlandske byer sparer du utgifter til både asfalt og skinnegang. Fort går det å komme i gang.  Man trenger heller ikke stoppe ved båter. Hvorfor er det ikke flere sjøfly i Norge?

6)      Vin til folket. Noe av det mest skrullede og forurensende samfunnsfenomen vi har er lange køer av nordmenn utenfor svenske pol. Kan vi ikke ha skattefritak akkurat på innsiden av grensen, fremfor rett på utsiden? Lær av kineserne: Lag skattefrie soner hvor det meste er lov – der du tror samfunnene vil ha glede av det. Litt for mye harry-handel i norske grender langs svenskegrensen er bedre enn fraflytting.

Disse forslag hjelper ikke alle distrikter, men for noen vil det bidra til en ny giv. Det er utrolig hva bygdefolk får til. Til helgen gir jeg gass med selveste ZZ-TOP på lille Notodden. Rock er ikke alt, men det hjelper.

.

Kategorier

Siste innlegg