Nye renteforventninger?

by | 06. July 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Litt artig er det å (nok en gang) måtte se hvordan virkeligheten overgår fantasien.

Inntil nylig lå jeg klart lavest av de norske sjeføkonomene med mine renteestimater. Prognosen var for kutt fra Norges Bank – en nedgang på et kvart prosentpoeng i desember i år.

Nå later det til at markedene – og de mennesker som faktisk vedder på slike ting – tror at Norges Bank kutter sin foliorente allerede i september. 

Fra å være nokså alene om å tro på rentekutt ligger jeg med andre ord nå inne med et høyere renteestimat for september enn markedet gjør. Derfor er det betimelig å spørre om ikke jeg burde endre mine prognoser. Virkeligheten har jo forandret seg.

Her er bakteppet til renteprognosene.

Verdensøkonomien er nå på vei inn i en periode med lav vekst, høy, og mange steder stigende, arbeidsledighet, og fare for utbredt deflasjon og fallende marginer i næringslivet utaskjærs. Derfor hjelper det å senke rentene til null i mange land, men det er langt på nær nok til å dra i gang et nytt oppsving.

Faktum er at vi trenger stadig mer stimuli, pensjonsreformer og skatteøkninger for å dra i gang verdensøkonomien. Fortsatt er bankene i de fleste vestlige land absurd store. Ulike finanssentra kan få sine særegne nedturer som følge av bransjens små og store nedbemanninger. 

Derfor er det ganske åpenbart at myndighetene i løpet av høsten kommer til å iverksette en serie tiltak som kan forkorte nedgangstidene og stimulere den økonomiske veksten. For Norges del velger jeg imidlertid å holde fast på mine gamle prognoser:

Norges Bank kommer til å senke rentene etter en periode med sterk kronekurs. Jeg aner ikke når denne perioden kommer, det avhenger av krefter i valutamarkedene som vi har fint lite kontroll med. Beste gjetningen er at vi i løpet av høsten får et angrep på kronekursen som driver oss ned mot 7,25 i verdi mot Euro. Med utsikter til fallende priser og moderate lønnstillegg i 2013 vil da Norges Bank justere ned sine signalrenter rett før jul i år slik at sentralbankens foliorente havner på 1,25% ved kommende årsskifte.

En eller annen gang neste år gjentas prosessen slik at foliorenten ved utgangen av 2013 blir liggende på 1,00 pst.

Norge må stålsette seg for en æra hvor våre naboland holder rentene nær null – uten at det er tilstrekkelig til å drive noe nytt oppsving. Derfor blir rentene nær null i mange år fremover. Modne OECD-land vil forsøke seg på stadig nye tiltak for å puste nytt liv inn i deres aldrende økonomier, med svekkede valutakurser som resultat. Tidvis vil da den norske krone bli ubehagelig sterk i europeisk regning.

Kategorier

Siste innlegg