Ny bunnoteringer for renten

by | 04. July 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

I dag fikk vi en historisk bunnotering for fem års SWAP for norske bankrenter: 2,79 pst. Oversatt til omtrentlig norsk vil det si at markedet tror Norges Bank sine renter forblir om lag uforandret frem til sommer 2017.  Ganske fornuftige forventninger spør du meg, men i klar kontrast til det bildet de fleste av mine gode kollegaer tegner.

I dag har vi også hatt rentemøte i den svenske Riksbanken. På sin pressekonferanse sa den svenske sentralbanksjef Stefan Ingves at han kunne holde renten uendret blant annet takket være den sterke økonomiske veksten i Norge. Hyggelig sagt. I Riksbankens bane ventes det imidlertid større sannsynlighet for nedgang enn oppgang, selv om bestegjetningen til Riksbanken er at deres utlånsrente til bankene ( deres reporente) holdes uendret på halvannen prosent et drøyt år fremover i tid.

Her er det ikke mye håp. Svenskene må kutte rentene opptil flere ganger etterhvert som den forventede europeiske oppgangen utsettes.

Vi lever i en lavrenteæra. Det er bare å venne seg til det. I USA, Storbritannia og ikke minst i Japan har de holdt det gående med minimerte renter i flere år, uten at det er tegn til noe konjunkturoppsving av betydning. Get used to it.

Kategorier

Siste innlegg