Penger vi ikke vil snakke om

by | 21. June 2012 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi, Renter og valuta

Det er ganske artig å kritisere andre. Kanskje var det derfor jeg ble samfunnsøkonom?

Spesielt i disse dager er det deilig å kunne vugge pekefingeren under nesa på enhver utlending en måtte treffe på: Skjerp dere – lær av Norge.

Saken er jo den at mange naboland som vi tidligere har beundret, nå kjører ’’på cruisecontrol’’ med en kombinasjon av høye budsjettunderskudd og urovekkende stor arbeidsledighet. Land som USA og Storbritannia har ikke bare disse problemene med arbeidsmarkedet og offentlige finanser, de har også enorme driftsunderskudd mot utlandet.  Dette henger sammen.

Uten enorme underskudd i sin utenrikshandel ville nemlig ledigheten ha skutt ytterligere i været. Hadde land som kjører med overskudd i sin utenrikshandel vært villig til å gi gass og bruke opp penga ville kanskje folk i underskuddslandene sluppet å sette seg enda dypere i gjeld.

Men neida, mange av de land som koser seg med sine overskudd i utenrikshandelen har egentlig ikke noe sterkt behov for å bruke mer. Slik sett gjør overskuddslandene jobben tøffere for de som sliter med ruinerende underskudd. De får jo ikke mulighet til å eksportere seg tilbake til balanse i utenriksøkonomien.     

Disse linjer kunne hatt ren akademisk interesse, men faktum er at de er dagsaktuelle.

Et av de absolutt mest fascinerende aspekter ved dagens konjunkturbilde er de enorme overskuddene i utenrikshandelen som de oljeeksporterende land  står for. Ser en alle OPEC land, Russland og Norge under ett spår IMF (april 2012) at vi til sammen når et overskudd i driftsbalansen mot utlandet i år på om lag 600 mrd USD. Andre må da ha tilsvarende underskudd.

To av de viktigste underskuddslandene, Storbritannia og USA, har som nevnt hele hærer av arbeidsledige. Ethvert forsøk på å stramme inn på bruken av penger og dermed redusere både egne underskudd og våre overskudd, vil gi dem en ytterligere økning i ledigheten.

De står overfor et vanskelig valg, enten å forgjelde seg ytterligere, eller å stramme inn og akseptere at dagens smertefulle arbeidsledighet stiger videre.  Hva ville du ha valgt?

Nå kunne deres dilemma vært lettere hvis oljebaronene hadde ødslet, men det ser ikke ut til at de oljeeksporterende landene (inklusive Norge) ønsker å bruke sine lett opptjente midler. Kanskje skjønner de (og vi) at dette er Lotto penger som må spares.

Uansett, våre heltmodige forsøk på å salte ned mest mulig av oljepengene våre hjelper ikke akkurat på verdens utfordring med å skaffe de ledige arbeid. Det tvinger egentlig frem en underskuddspolitikk i andre land. En underskuddspolitikk som kun er bærekraftig så lenge rentene på gjelda er nær null og realrentene forblir negative.

Derfor kan de som forventer fortsatt høye oljepriser og konservativ bruk av oljepenger heller ikke regne med noe annet enn nullrente på sine fordringer i underskuddslandene.

Kategorier

Siste innlegg