Norske rentefantasier

by | 19. June 2012 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

–          Aaaaargh, hvis det bare ikke var for disse greske uærlige strandbareierne, så ville vi i Norge kunne satt opp renta, kunne en karikert rentehauk ha sagt – nå i forkant av Norges Banks siste rentemøte før sommeren.

Derfor er det virkelig verdt å merke seg at Europa faktisk er bedre integrert enn folk trur. Det er ikke bare de sør-europeiske land som er i resesjon. Produksjonen i tysk industri er nå også lavere enn det var for ett år siden og her ventes det ingen bedring med det første. Den europeiske resesjonen har spredt seg til de fleste kroker av europeisk næringsliv. I morgentimene hører vi at til og med yogurt markedene er rammet, med et resultatvarsel fra den franske meierigiganten Danone.   

Viktigere er det å merke seg at Nederland, et stort nord-europeisk land, også er i resesjon. En resesjon som det ikke blir enkelt å komme ut av. Nederlands BNP begynte å falle i andre halvår i fjor. Dette var etter en periode med nedgang i boligpriser. En nedgang som startet i 2008 og som er ut til å tilta i styrke. I dag er det ca 220 000 boliger til salgs i Nederland, mer enn det dobbelte per kapita av hva vi har i Norge. 

Med store underskudd i offentlig sektor setter nå den nederlandske regjeringen i gang et program med kraftige budsjettinnstramninger. For de som venter på konjunkturoppgang i 2013 er derfor trolig alt håp ute.

Dette er et eksistensielt problem for nederlandske banker som i dag er altfor store i forhold til økonomiens bæreevne. De må slankes, stykkes opp eller deles. Dette vil ta tid. Og jo mer tid de bruker desto verre blir utfordringene. Smått om sen produsereres det stadig mindre varer og tjenester i treskolandet.

Hvis vi er helt ærlig, så er det vel egentlig ikke grunn til å vente noe oppsving i Nederland de nærmeste tre-fire år. Også Nederland trenger en langvarig periode med minimerte renter for å komme til hektene igjen. Når den europeiske sentralbanken kommer med sine fremtidige rentekutt er det med andre ord en endring som vil ønskes velkommen også andre steder i Europa enn i Sør. Få steder blir gleden større enn i Nederland.

Siste resesjonskandidat er Finland som jo fikk et Nokia-sjokk denne uke. Nokia skal kvitte seg med tilsammen 3700 finske ansatte. Det er bare første runde. Sannheten er at det er fare for at den finske telekomkjempen går konkurs i løpet av de neste par år. Også i Helsinki vil rentekutt være kjærkomne.  

Norske rentehauker må bare vende seg til at vi lever på et kontinent med stagnerende økonomier. Et kontinent med så store problemer at det båndlegger også vår egen sentralbank.

Kategorier

Siste innlegg