Kampen om barnefamiliene

by | 11. June 2012 | Norsk økonomi

I Tyskland, for noen år tilbake, ble jeg innlosjert på et av dårligste rom hotellet kunne by på: 1. etasje, med en lekeplass rett utenfor vinduet. Jeg sov imidlertid uforstyrret fordi det var ingen barn på lekeplassen. Kanskje ikke helt unaturlige i et livsnytende Tyskland hvor det å få mange barn gikk av moten for lenge siden. Konsekvensene av Europas barnefattige skjebne får vi komme tilbake til, men allerede nå kan vi slå fast at barn både er viktig for bråk ved vinduene og for et boområdes liv og røre. Også vi her hjemme må huske at levende bydeler og bygder krever barnefamilier. Dette kommer ikke av seg selv. Å sørge for gode oppvekstvilkår for velfungerende barnefamilier er en viktig samfunnsoppgave.

Hva skal til for å bli et attraktivt boområde? Uten at jeg skal påberope meg å være noen ekspert på temaet tror jeg at en samfunnsplanlegger raskt kan tenke seg fem elementer som er viktige for barnefamilier;

–          store boliger

–          kulturmuligheter

–          gode skoler

–          trygghet

–          logistikk

Selve bygningsmassen betyr mye. I dag er det på moten å bygge små boliger, uten hobbyrom, vedskjul eller vindfang. Ikke akkurat boliger beregnet for et par karer som spurter inn på kjøkkenet i sølete klær for å hente seg en is. Kjøkkenet de renner ned er selvfølgelig åpent, noe som er veldig bra når du skal legge frem kanepéer til gjestene, men ikke et passende å sted for matkriger og vaffelrøre som flyter litt utover. Nettopp fordi moderne boliger utnytter arealene maksimalt har de minimalt med plass til rot, skittentøykurver og plasskrevende ablegøyer.

Kulturtilbudet er viktigere for barnefamilier enn det var før. Barns skolegang dreier seg i dag i økende grad om å sette seg inn i kulturmangfoldet, og det på ulike teknologiske plattformer. Speidern er i tilbakegang, mens sosiale medier vinner frem.

Ikke alt har forandret seg. Gode skoler er som alltid viktige.  

Trygge bomiljøer er også en evig faktor. Det dreier seg ikke bare om å unngå kriminelle elementer, men også om stabilitet i nabolaget. I gode bomiljøer må folk kjenne hverandre. Et lite påaktet poeng hos arkitekter som brenner for høyhus og politikere som ønsker seg store mengder utleieboliger. 

Logistikk er viktigere enn før. Mange familier kunne godt tenkt seg å flytte ut av byen bare kommunikasjonene var gode nok, men når reisetiden blir for drøy er alt håp ute. Døgnet har bare et gitt antall timer og moderne barn er gjerne organisert i et utall kveldsaktiviteter. Stressede mennesker har naturlig nok høy betalingsvillighet for å kutte ned på timene i trafikk, og ofte lar det seg rett og slett ikke gjøre å kombinere jobb/utdanning med en bolig utenfor byene.    

Gode bomiljø kommer ikke av seg selv. Her må vi investere tungt. Heldigvis ligger forholdene til rette for at Norge kan investere tungt nå for å skape de beste bomiljø som penger kan kjøpe. Nettopp fordi at Europa lenge har hatt for få barn så er den økonomiske veksten svak. Rentenivået i Europa vil forbli lavt i mange år fremover. Det bør vi utnytte ved å bygge rause boliger, i vakre og trygge boligområder, med forseggjorte kulturtilbud og skoler som har gode kommunikasjoner i alle retninger.

Kategorier

Siste innlegg