”Gutter, jeg har en plan”

by | 13. June 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Ok, så har jeg egentlig ikke peiling på hva Norges Bank vil foreta seg, men her er min kjøreplan for neste uke – og resten av 2012. En kjøreplan for Olsen banden i Norges Bank som avhenger av at jeg har riktig kart, her jeg sitter og spår hvor ferden går videre.

Norges Banks rentemøte er på onsdag neste uke – bare tre dager etter det greske nyvalget.

Jeg tipper, og dette er ren tipping, at grekerne deler seg ganske likt mellom ’’de ansvarlige’’ på høyresiden, og de radikale på venstre fløy. Da vil det neppe verken bli noen stor opptur eller umiddelbar krise i Hellas. Først skal stridsherrene forhandle, og det kan ta tid.

Hva kommer de frem til? Mitt stalltips er at de blir enige om at EU er et fint sted å være, bare de får litt ekstra penger fra Brüssel. Ingen politiske krumspring kan hindre stigende arbeidsløshet og økende tap i greske banker. Og begge deler blir faktisk verre utenfor EU enn om de forblir der de er.

Likevel, nå som Sør-Europas kredittmarked står i flammer, er det ingen grunn for sentralbanksjef Øystein Olsens menn å hvile. Sin foliorente kan de la stå i ro, og de trenger heller ikke gi noen nye rentesignaler. Det de må fortsette med, er å si to ting:

1)      Norges Bank er i beredskap for et eventuelt sammenbrudd i det europeiske pengemarked. Vår sentralbank kan ikke bruke like lang tid som sist gang (i 2008) på å analysere seg frem til en fornuftig virkemiddelbruk. Olsen-banden må stå klar med en katastrofeplan slik at bankvesenet i Norge ikke påføres unødig skade av et eventuelt europeisk kaos.

2)      Renten er overbelastet. Ved sin høring i Stortinget tidligere i år, sa sentralbanken klart i fra til politikerne at de må ta et større ansvar for boligpriser og konjunkturutvikling. Jeg tror Norges Bank kan bli tvunget av eksterne hensyn til å senke sine renter,  og det er ikke utenkelig at kuttene blir store.

Det er ikke opplagt at et eventuelt valutaangrep som driver kronekursen til nye høyder, lar seg stoppe av et rentekutt eller to. Rentekutt bremset ikke kapitalinngangen til Sveits. Derfor må Stortinget ha en plan for hvordan Norge skal takle innføringen av en norsk rente som er tilpasset utenlandske depresjoner – og feiltilpasset norske sommerfester.

Uansett, spennende blir det neste uke. Altså, ikke hva de gjør – for de gjør ingenting – men hva de sier. Og det kan jo være så mangt.

Resten av året tror jeg blir mye av det samme. Etter hvert som stadig flere europeiske land, regioner, byer, banker og bedrifter nedgraderes vil den norske AAA skinne stadig sterkere på investeringshimmelen.

Før eller siden får vi trolig en brottsjø av kapital til Norge fra investorer som jakter kombinasjonen av Norges Banks eventyrlige avkastningstilbud og den norske stats sakrale kredittverdighet. Norges pengepolitiske handlefrihet er nå svært begrenset.

Holder oljeprisen seg nær dagens nivåer, er det vel egentlig bare et spørsmål om tid før krona skyter i været, med rentekutt som resultat.

Kategorier

Siste innlegg