De gode og de dårlige nyhetene fra Kina

by | 07. June 2012 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

Få spørsmål er viktigere for Norge enn hvordan det går med Kina. Ikke på grunn av at norsk eksport til Kina er så fryktelig stor (om lag 10 milliarder kroner per år), men fordi kinesisk etterspørsel er avgjørende for prisene vi kan få for metaller, olje og transporttjenester ved skipsfart. Kinas økonomiske mirakel har vært en av hoveddriverne bak de senere års bedring i verdens råvaremarkeder.

De dårlige nyhetene er at den økonomiske veksten i Kina nå er fallende. Boligsalget går ned og entrepenørenes kjøp av nye tomter har nesten stoppet helt opp i rekke kinesiske byer. Dette straffer lokale myndigheters regnskaper fordi salg av tomter til utbyggere har vært en viktig inntektskilde for utgiftskåte politikere. Nå som inntektene deres faller vil ordførere også måtte kutte ned på sine budsjetter.

Den amerikanske produsenten av anleggsmaskiner, Caterpillar, melder at deres lagre av nye maskiner i Kina nå øker som følge av skuffende salgstall på det kinesiske markedet.

Det ser også ut som avmatningen i boligmarkedene har ringvirkninger til det private forbruk. Bilforhandlere melder om at nye solgte biler hoper seg opp hos forhandlerne. Blir disse lagrene tilstrekkelig store må bilarbeidere før eller siden permitteres.

Derfor var det oppløftende at den kinesiske sentralbanken overrasket de fleste i dag med ett rentekutt. Sentralbankens utlånsrente senkes fra 6,56 pst til 6,31 pst. Trolig er det flere rentekutt på vei. Det skal bli spennende å se hvordan markedene reagerer på kombinasjonen av dårlige makrotall som møtes med nye pengepolitiske lettelser. Enn så lenge ser både kreditt- og aksjemarkedene ut til å like denne cocktailen.

Lørdag er det industriproduksjonstall fra Kina. Enkelte økonomer spekulerer i at kuttet kom nå fordi helgens tall blir skuffende lesning.  De som følger med får se.

Kategorier

Siste innlegg