Tid for rentekutt

by | 09. May 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Etter årets første måneder hvor vi har opplevd det som ser ut som’’suckers rally’’ i aksjemarkedet, og en misforstått optimisme rundt konjunkturbildet, er det ganske så glassklart at verden trenger rausere pengepolitikk. Og det raskt. Hvis ikke rentene kuttes der de kan, og kvantitative lettelser iverksettes der rentene har bunnet,  blir høststormene ganske så voldsomme i verdensøkonomien.

Uroen i Hellas er bare en del av bildet. Veksten skuffer nå i de fleste europeiske land, med Tyskland som lysende unntak. Europeiske banker blir stadig svakere. Det haster for dem å få hjelp. Kredittvurderingsbyrået Moody’s varsler nå en snarlig nedgradering av over 100 europeiske banker.  Hvis ikke sentralbanker i Europa trår til, og det raskt, vil bankenes lønnsomhet svekkes og konjunkturnedgangen tilta i styrke.

Vi må derfor regne med at Den Europeiske Sentralbanken, Sveriges Riksbank og Danmarks Nationalbank, kutter rentene på forsommeren. Rentekutt som vil selvfølgelig sette også Norges Bank under press.

Vil et nytt rentekutt i Norge skade? Vi har sett gode tall for detaljomsetning, boligpriser og arbeidsmarked i årets første måneder. Imidlertid er igangsettingen av nybygg i Norge i fritt fall. Samlet kreditt til bedrifter i fastlands-økonomien viser ingen vekst overhodet.

I sum er jeg like usikker på tidspunket for kutt som jeg er SIKKER på at det faktisk kommer. Neste endring fra Norges Bank er ned. Det er bankers.  Men jeg har ikke peiling på når det kommer. Her er din gjetning like god som min. For hva det er verdt tipper jeg at det kommer etter et nytt kjør mot kronekursen og senest i desember.

Kategorier

Siste innlegg