Status Quo

by | 23. May 2012 | Internasjonal økonomi

Staus Quo – var et elendig rockeband som ga verden mye dårlig musikk på 1970 og 80-tallet , men er en verre strategi i en krise.

I USA vil status quo bety at finanspolitikken strammes til  – og det til gagns. Nye beregninger fra det amerikanske budsjettkontor for kongressen, CBO, viser at vedtatte planer for statens finanspolitikk kan gi et bortfall i etterspørselen etter varer og tjenester motsvarende hele 4 pst av landets samlede verdiskaping (målt ved BNP) ved inngangen til neste år

Det er åpenbart at amerikanerne trenger å endre på sin vedtatte innstramningspolitikk. Ellers kan de sende både amerikansk økonomi og verdensøkonomien utfor stupet. Selv setter jeg min lit til at pragmatiske folkevalgte finner tilstrekkelig fornuftige løsninger til at en slik helt unødvendig selvskading unngås.

I Europa er det fokus på om Hellas vil klare å unngå et ukontrollert mislighold i løpet av forsommeren. Denne usikkerhet påfører europeiske banker i disse dager en byrde i form av særs høye finansieringskostnader.

Noen vil si at vi tar tiden til hjelp, la det surre og gå. Status quo er helt ok. Dette er dessverre helt feil. For hver dag som går blir det europeiske bankvesen svakere, ikke sterkere. Sårene leges ikke, de blør bare verre.

Noen vil protestere og si at dette umulig kan stemme. Mange europeiske banker gjør sitt beste for å bli sterkere. Tap tas, kostnader kuttes og ny egenkapital reises. Alt dette er vel og bra, men en glemmer at det skal bare en eller to fallerte banker (av en viss størrelse) til å forårsake en ny krise. Dagens integrerte finansmarkeder fungerer som en bil. Det hjelper ikke at tre av fire hjul er i orden hvis det fjerde faller av.

Hvis en større europeisk bank skulle kollapse til høsten, mens Europa sliter med nedgang i produksjonen, fall i eiendomsverdier og stigende arbeidsledighet, ja, da kan vi havne i et alvorlig uføre.

Det kan bli riktig ille. Derfor haster det for europeerne å løse fleste mulig av de mange utfordringer det europeiske bankvesen sliter med. Og vi må for all del unngå en ukontrollert konkurs i Hellas.

Hvor ille kan det bli? Forferdelig (!), men neppe verre enn:

 http://www.youtube.com/watch?v=648sNC3DbTM&feature=results_video&playnext=1&list=PL6380BB843AA7DCBA

Kategorier

Siste innlegg