Hvordan reagere på gode arbeidsmarkedstall

by | 29. May 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

I dag fikk vi bedre enn ventede arbeidsmarkedstall. Den såkalte arbeidsmarkedsundersøkelsen (AKU) fra Statistisk Sentralbyrå viste en gunstig utvikling med uventet sterk nedgang i ledigheten fra februar til mars i år: Fra 3,2 pst til 3,0 pst. Dette er den laveste ledigheten siden våren 2009.

Det er mye å glede seg over i disse tallene. Å være i arbeid hjelper husholdningene både økonomisk og sosialt.  Kredittapene i bankene blir trolig mindre desto flere som er i arbeid.  Noen tar til og med  til ordet for at Norges Bank bør ta sjansen på en renteheving for å stagge bedringen i arbeidsmarkedet.

Imidlertid er det liten fare for at ledigheten faller videre. Kredittveksten er svak og igangsettingen av bygg er fallende. Antageligvis har den milde vinteren påvirket tallene til å fremstå som sterkere enn de i virkeligheten er. Trolig nærmer vi oss en bunn for ledigheten.

Det er også et spørsmål om signalrenten i Norges Bank, som er bankenes innskuddsrente i sentralbanken, er noe godt virkemiddel for å regulere kortsiktige svingninger. Eller som sentralbanksjef Øystein Olsen sa det i dag under Stortingets høring om gjennomføringen av pengepolitikken:

Pengepolitikken har lav og stabil inflasjon som mål, og vi har bare ett virkemiddel – renten. Godt forankrede inflasjonsforventinger gjør at Norges Bank i dag kan legge vekt på å stabilisere den økonomiske utviklingen når vi setter renten. Men vi kan ikke overbelaste pengepolitikken. I avveiningen mellom ulike hensyn må vi i pengepolitikken holde fast ved vårt hovedmål – lav og stabil inflasjon. Derfor må reguleringene av finansnæringen, skattesystemet og budsjettpolitikken bidra til å nå andre mål i den økonomiske politikken.

Kategorier

Siste innlegg