Rentens effekt på finansiell sparing

by | 24. April 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

For noen år tilbake tok jeg en øl med en pensjonert megler. Han hadde gitt seg med å jobbe i den høye alder av 35 år, for å kunne trekke seg tilbake og leve av renteinntektene på sin formue av om lag 10 millioner kroner.  Det kunne ha gått bra, men rentene ble nok litt annerledes enn han hadde tenkt.

I de fleste makroanalyser tar man det for gitt at en nedgang i renten som regel bidrar til å redusere sparingen i husholdningene.  Et mønster vi kjenner igjen fra erfaringene med rentekutt i USA,  i mange europeiske land og i Norge, men noe vi ikke skal ta for gitt.

I teorien er sparing utsatt konsum, og ja, det er riktig at lavere renter tilsier at man prioriterer forbruk i dag fremfor goder i morgen. Det er også slik at de med mye gjeld får mer å rutte med når rentene kommer ned. For gjeldsslaver er det derfor opplagt at lavere renter gir økt forbruk.

Men hva med rentenister? 

Det er ikke alle som har lån. De som måtte ha betydelig finansformue får redusert sin avkastning når rentenivåene faller. Mange av disse, som får sin inntekt redusert som følge av rentekutt, vil nok også barbere sitt forbruk etter hvert som avkastningen på den oppsparte kapital skuffer.

Faktisk kan hele samfunn oppleve at rentekutt gir få stimuli. Noen Kina eksperter gir lavrentepolitikken for noen år tilbake skylden for at spareraten til kinesiske husholdninger plutselig gjorde et byks.  Kinesere ble mer redde, enn glade, da rentene kom ned i en periode hvor det var relativt høy inflasjon. Fremfor å bruke mer satset kinesiske småparere på å øke sin sparing. Midler som ble kanalisert til aksjemarkedene. Da dette slo feil flommet pengene inn i boligmarkedene.

I Norge har vi gjennomført en serie rentekutt det siste året. Det ser imidlertid ikke ut til at spareraten påvirkes av den grunn. Hvis sparingen drives av andre faktorer enn renten, og er immun mot renteendringer, har det egentlig ganske viktige implikasjoner for norsk pengepolitikk.

Kanskje rentens effekt på valutakursen er blitt langt viktigere enn den direkte effekten av renteendringer på folks spareadferd? Med andre ord vil renteendringer på et kvart prosentpoeng opp eller ned betyr lite for spareviljen til folk, men kan slå betydelig ut i eksportnæringenes lønnsomhet.

Uansett, med dagens renter er ikke 10 millioner kroner i formue hva det en gang var. Sist jeg hørte fra han, var min meglervenn tilbake i normalt arbeid igjen.

Kategorier

Siste innlegg