På gjengrodde stier

by | 23. April 2012 | Internasjonal økonomi

Buktende og uoversiktlig er de fleste skogstier. Ikke akkurat noe for de som skal løpe fortest mulig. Vanskelig å vite hvor du er med mindre du er ekspert i orientering. Jeg er ikke en av de med orden på kart og kompass, og går meg ofte vill i ulendt terreng. Manglende oversikt er i dag de fleste samfunnsviteres skjebne. Det eneste vi vet er at krattet er tett og at veien fremover er uoversiktelig. Det går kun sakte fremover.

Akkurat hvor sakte det går, selv i normal spasergang, får vi bevist i IMFs siste prognoser. Hvis jeg har forstått det rett tror IMF at den normaliserte veksten i Euro-landene nå bare er 0,8 pst per år. Med andre ord vil bare europeerne helt unntaksvis se mer enn ett prosentpoeng i økonomisk vekstrate fremover.  

Dette er egentlig finanskrisenes kjerne. Europa med en sparerate på 20 pst av nasjonalinntekten klarer ikke få noe ut av de investerte midlene. Hverken egenkapital eller fremmedkapital. Det må bli tap av sånt.

Det er også interessant å diskutere om det er noen vei ut av dagens uføre. Dagens renter er for de fleste europeere altfor høye til at de kan generere noe markert konjunkturoppsving med det første. Det er verdt å merke seg at produksjonen i 2015 i Euro-landene ikke blir stort høyere enn den var i 2007. 7-8 år uten økonomisk vekst er nesten verre enn depresjonen.

Kategorier

Siste innlegg