Den svake kredittveksten til vår private sektor

by | 20. April 2012 | Norsk økonomi

Det er en utbredt misforståelse at kredittveksten er sterk, mens den i virkeligheten er urovekkende svak. De fleste medier fokuserer på den såkalte K2-indikator som viser veksten i kreditt fra norske finansinstitusjoner til det såkalte publikum; husholdninger, bedrifter og kommuner. Her inngår også publikums lån fra verdipapirmarkedene. K2 viser god vekst, ikke minst i sine lån til husholdninger som gjerne låner til boligformål fra norske finansinstitusjoner.

Imidertid blir det å se på K2 en partiell betraktning. Litt som å lukke det ene øye når du kjører bil. Et totalbegrep må ta med utenlandske finansinstitusjoner og her har vi et annet mål, K3, som fanger opp alle finansinstusjoner, både våre egne og de som har hovedkontor i utlandet.

Hva viser dette totalmål?  I følge K3 var veksten i kredittmengden til fastlands-Norge bare 3,9 pst i året til januar 2012. Ser en vekk i fra kommunenes sterke lånevekst er kredittveksten til norske bedrifter og husholdninger om lag 3,5 pst.

Dette er en klart lavere vekstrate enn i fjor vår og det er heller ingen grunn til å regne med at den vil stige med det første. Faktisk så er igangsettingen av bygg fallende i Norge. Nybygging av boliger nådde en topp ved St.hans tider i fjor og har siden falt markert. Den vanvittige overetableringen av næringslokaler som norske investorer har gitt seg inn på ser nå ut til å være over.

Boligbyggingen vil nok ta seg litt opp i år, men lån til næringseiendom vil falle.

Forbrukslån kunne ha vært et viktig låneformål, men heller ikke her ser det ut til at veksten blir all verden. Norske husholdninger har i dag positiv finansiell  sparerate som faktisk ser ut til å øke nå på nyåret.  

En indikator veier ikke så tungt i renteargumentasjonen, men de siste tall viser at det ikke var noen umiddelbar fare for kredittbobler i Norge på det tidspunkt da Norges Bank valgte å redusere sine signalrenter. Kommer ikke kredittveksten opp – og det er det som sagt ingen grunn til å regne med at den gjør – er det trolig også ganske uproblematisk å kutte rentene i Norge videre.

Kategorier

Siste innlegg