En vanskelig vurdering

by | 07. March 2012 | Aksjer

Det var en gang jeg hadde noen leger som kunder.

I deres investeringskomité var det to taleføre leger. Den ene var kirurg. Han ville ha klare og tydelige avgjørelser. Trolig inspirert av lange dager ved operasjonsbordet hvor du må bestemme deg raskt for hvor du vil skjære for å ha håp om å redde pasienten. Den andre var indremedisiner. Han kunne ikke få nok analyser. Også han var trolig inspirert av sin jobb hvor han var vant til å ta et utall prøver og røngtenbilder før han konkluderte.

Hva er den beste holdning å ha når en nå skal investere i vårt forlokkende, men svært så usikre aksjemarked?

Det kan være verd å dele diskusjonen i to. Først ser vi på selskapenes inntjening.

I USA ser det ut til at selskapene på den brede og mye fulgte S&P 500 indeksen vil tjene i underkant av 100 dollar per indekskontrakt i år. Med en underliggende vekst i økonomien på et par prosent i året, skal det mye til for at inntjeningen overrasker positivt. Vi har selvfølgelig de fantastiske resultatene til Apple-konsernet, men suksessen til IPAD motsvares av PC-produsentenes tap. En kan også argumentere for at stigende oljepriser, gavner Wall Street mer enn det skader, selv om det motsatte er tilfellet når en ser amerikansk økonomi under ett. Høye oljepriser er en brems på bilprodusentenes, flyselskapenes og rederienes inntjening, men de veier relativt lite i forhold til hva det betyr for Exxon, Mobil og vennene deres i energibransjen. Den andre jokeren i årets estimater for samlet inntjening er finansbransjens tap. Reduserte tap er ren gevinst. Ingen bransjer taper på at bankene bedrer sin inntjening ved at tapene går ned.   

Likevel, det skal store endringer til i oljepris og bankenes tap for å flytte de samlede inntjeningsestimatene til amerikanske børsnoterte selskaper vesentlig. Derfor legger jeg til grunn at vi får om lag den inntjeningen som analytikerne venter i makro, om lag 100 USD per indekskontrakt for S&P-500 indeksen.

Hvilket bringer oss til andre del av spørsmålet om børsen skal opp eller ned. Hvis årets inntjening blir sånn noenlunde slik analytikerne tror, er det multiplene, hvor mange ganger årets inntjening du må betale for å kjøpe aksjene, som er usikker. Og her er det ikke noe fasitsvar.

Tar en kirurgens vei inn er det bare å slå fast at med dagens multippel på 13-14 så er skal man kjøpe aksjer.  Implisitt avkastning ved selv stabil inntjening er om lag 7%, himmelhøyt over det du kan hvis du putter pengene på dollarkontoer i bankene .

Indremedisineren i meg sier imidlertid at markedet ikke er billig uten grunn. Det lurker farer i Iran, i Sør-Europa, og hvem vet om Kina kan unngå en hard landing som vil gi kraftig fall i fortjenesten til mange børsnoterte selskap.

 MMMMM.. jeg tror vi må ta noen flere bilder.

Kategorier

Siste innlegg