Utsetter Norges Bank sitt bebudete marskutt?

by | 03. February 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norsk økonomi har i høstmånedene vært preget av svak vekst, trolig som følge av uro og frykt for kaos og krise ute. Nå som vinteren har kommet, er det grunn til å spørre seg om ikke norsk økonomi også er på sitt kaldeste nå. Kanskje har vi en varmere vår i vente?

Selv har jeg ganske så lave anslag for BNP-veksten fremover, om lag halvannen prosent i år fra i fjor. Dette er rimelig realistisk da både byggeinvesteringer og privat konsum falt i 4. kvartal i år. Imidlertid er fjoråret over og prognosegivere må nå se fremover. Er det noe som har endret seg de siste dager som kan gi oss en pekepinn på omslag i 2012?

Vel, aksjemarkedene og boligmarkedene har gitt oss hyggelige overraskelser i årets første måned. Aksjemarkedet hadde en feiende flott start og boligprisveksten i januar alene har gitt oss 4,3% boligprisvekst, bare på én måned. Det er dog for tidlig å si noe om dette innebærer at anslagene for 2012 bør justeres opp, men det er klart at mitt anslag på 6,5% for året som helhet må kanskje oppjusteres et prosentpoeng eller to. Tiden vil vise.

I går fikk vi arbeidsmarkedstall fra NAV-kontorene som også var positivt overraskende. Arbeidsledigheten falt tilbake og vi fikk en markert økning i antall ledige stillinger. Dessuten var det klar nedgang i de som har vært ledige i mer enn ett år.

Det er særlig innenfor skjermede næringer, inklusive bygg og anlegg, hvor bedringen i januar var markert. Noe av nedgangen kan kanskje skyldes den varme vinteren, men vær og vind kan neppe forklare alt.

Vel, én måned er ikke mye å gå på, men fortsetter trendene med stigende boligpriser, lavere arbeidsledighet og robuste aksjemarkeder bør kanskje Norges Bank utsette rentekuttet til de er sikre på at norsk økonomi nå holder sin moderate vekttakt – og ikke akselererer.

Det å utsette et ventet rentekutt kan være å utfordre skjebnen i valutamarkedet. Krona kan stige mye, men noen sjanser må en sentralbank ta.

Kategorier

Siste innlegg