Hvor ble det av kjøpefesten?

by | 31. January 2012 | Ukategorisert

I dag fikk vi de siste detaljomsetningstall for Norge. Desembertallene viste en nedgang på 0,3% for desember måned. For butikker var nedgangen større da internett-handel tok av, og stjal en økende del av det samlede marked. For alle andre enn butikkeiere er det imidlertid ingen grunn til å være så veldig lei seg. Bilde av den norske forbruker er av en robust sunn husholdning som sparer mye. Ola og Kari sparte anslagsvis 10% av sine inntekter i ukene før julaften i fjor.

De fleste makroøkonomer hadde spådd at 2011 skulle gi oss en forbruksfest. Det er egentlig litt merkelig at ikke det private forbruk tar seg opp mer, når boligprisveksten i fjor var sterkere enn ventet (+9,0 %), lønnsveksten høyere (+4,2 %) og Norges Banks varslede rentehevinger uteble.

Det er ikke mangel på gode særnorske nyheter, som er årsaken til at konsumet er svakt. Hva kan så årsaken til denne snusfornuft være?

De fleste som forklarer den svake utviklingen i husholdningenes forbruk, legger stor vekt på all usikkerheten problemene i Europa skaper. Faren for greske konkurser, fallende aksjemarkeder og pick-a-card-any-card av verdens bekymringer gjør det visstnok vanskelig  for folk å ødsle bekymringsløst.

Selv har jeg imidlertid en litt annen forklaring. Én som henger sammen med den konjunkturoppgangen vi nylig var i gjennom. I årene 2002-2008 var det en massiv gjeldsoppbygging i privat sektor. Ikke helt usunt all den tid inntektene steg raskt både for det enkelte individ, og for Mor-Norge som helhet, men neppe godt for helsa heller.

Selv nå, fire år etter krisen, har husholdningene veldig mange biler, båter og hytter – i tillegg til innbo og møbler av nyere dato. Nå har de liksom dekket sine behov for en stakket stund.

Folk er ikke helt mekaniske i sitt konsum. Når strømprisen faller med store besparelser for private husholdninger så MÅ MAN IKKE kjøpe noe nytt med en gang.

En skal heller ikke underslå at den norske befolkningen blir stadig eldre. I hvert fall den delen av befolkningen som har mye å rutte med.  Utskifting av bilens aluminiumsfelger til årets modell er ikke så viktig når du har passert de femti.

Slapp av, dagens svake tall er ikke noe å bry seg om. Konsumet vil ta seg litt opp igjen når folk trenger å skifte ut flatskjermene, sofaene og bilene sine. Det kan litt tid, men det er ingen hast.

I mellomtiden blir vi alle litt eldre og litt rikere.

Kategorier

Siste innlegg