Friday I’m in love

by | 25. November 2011 | Ukategorisert

Det var en gang en stolt sparebank i en vakker bygd – rett sør for Gardermoen hovedflyplass: Gjerdrum Sparebank.

Banken mistet selvtilliten og følte at den måtte fusjonere. Først gikk den inn med andre banker i Oslo og Akershus Sparebank, men selv det var ikke stort nok. På midten av 1980-talet ble det også fusjon med Fellesbanken.  ABC-Bank var skapt . Den varte ikke lenge før også dette ble for smått. Sparebank Nor ble etablert etter fusjon med andre banker.

Så kom mellomspillet med Gjensidige Nor, før det hele endte opp i DNB-NOR  julen  2003. I dag har den fortsatt like vakre kommunen bare en effektiv filial igjen – uten kasse. DNB-Nor stiftelsens rause gaver til kommunens mange aktiviteter er imidlertid et godt plaster på såret.

Kjære leser, skal du ta vare på din lokale bank, må du bruke den!

I disse dager er det finanskrise i Europa, men takket være samarbeid om innlån av finansiering til våre mange små og store boliger, hytter, hundehus og utedasser, så har ikke Terra-bankene spesielt store utfordringer. Så lenge vi samarbeider godt vil vi kommet styrket ut av krisen.  

Vi er der mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Vel, jeg håper noen er her, for jeg nå er jeg på vei hjem.

La denne historien om en innfusjonert bank fortelle alle at hvis ikke lokalbefolkningen ønsker det, så blir det ikke noen bank å skrive rørende historier om. En kan heller ikke kritisere sin filial og minibank med samme kraft som man kan skjelle ut Banksjefen i en engasjert lokalpresse.

Banken din trenger dine innskudd, at du er kritisk kunde og du utfordrer oss alle i Terra- systemet til å gjøre en god jobb for deg og dine penger.  Litt på samme måte som noen du er litt glad i, så er den ikke der lenger for deg hvis ikke du selv engasjerer deg.

Med takk til Arne Huser for en god historie, til The Cure for inspirasjon og til gud den allmektige for at det endelig er fredag!

Kategorier

Siste innlegg