Det spørs både hvordan man har det og hvordan man tar det

by | 15. November 2011 | Aksjer, Renter og valuta

Spør deg selv om ikke nettopp en tid med stor uro gir gode investeringsmuligheter

Det er så mange perspektiver man kan ha på dagens klima for investeringer.

Dagens krise…..
Europa er i krise og neste år vil trolig preges av økonomiske tilbakeslag i mange land. Det er også ventet at den økonomiske veksten fremover gjennomgående blir lav blant annet fordi Europas befolkning er aldrende. Det må gjøres solide inngrep i økonomiene for å snu de negative trendene i Europeernes statsfinanser.

Kanskje nettopp fordi det er en tid for radikale forandringer er det i dag et gunstig investeringsklima for verdipapirer. Investeringer i dag er alltid og til enhver tid å satse på at fremtiden blir bra. Nå som alvoret i dagens situasjon har gitt nye regjeringer i Europas mest utsatte økonomier, er det grunn til å håpe at forandring faktisk finner sted. Det gledelige er at Spania, Italia, Hellas og Portugal får nye regjeringer i år. Forhåpentligvis vil de fortsette reformarbeidet fra tidligere regjeringer og dermed legge et godt grunnlag for fremtidig vekst.

…og fremtidens håp
I resten av verdensøkonomien er bildet mer oppløftende enn i de 27 EU-land, som tross alt bare utgjør en halv milliard av verdens samlede 7 milliarder mennesker. Selv om det også vil være relativt lav vekst i USA og Storbritannia i årene fremover, får vi hyggelige vekstrater i årene som kommer for de fleste land utenfor OECD-området. De nær 6 milliarder som er utenfor OECD-området har faktisk aldri hatt det så bra, og til neste år får de det bedre.

Det er lett å fortape seg i dårlig nytt. Nyhetsbildet preges tidvis av klodens små og større tragedier, men slik har det alltid vært. Det at katastrofer får bred mediaomtale må ikke hindre oss i å glede oss over at menneskeheten sjeldent har opplevd så få kriger og væpnede konflikter som i disse dager. De tidligere erkefiendene Russland og USA samarbeider godt om sikkerhetspolitikken. Det kan være bedre å investere i perioder hvor avisoverskriftene er negative enn etter at problemene har funnet sin løsning.

Hvordan bør investorer forholde seg til dagens uoversiktlige og turbulente verden?
I både i fjor og i år har børsene svingt uvanlig mye, med store tap for investorer som ikke har hatt nerver til å sitte gjennom turbulensen. De som har klart å sitte stille i veldiversifiserte fond har i dag det meste av sine verdier i behold.

Det er nærliggende å tenke på en strategi for fremtidige investeringer som strategiarbeid før en sjakkturnering. Verdien av de investeringstrekk du gjør i dag, avhenger av de trekk andre spillere på verdens børser, i storpolitikken og i sentralbankene tar. Det er viktig å legge opp en strategi som kan tåle litt uventete mottrekk. Det er heller ikke opplagt at det er feil å ofre litt tidlig i spillet for å oppnå senere gevinst.

Det å investere i dagens usikre verden er og blir et veddemål på at verdensøkonomien går fremover i årene fremover. Det er lett så bli skuffet over feilslått politikk eller dårlig håndverk fra sentralbankene. Likevel er det noe i menneskeheten som driver oss til å lete videre etter gode løsninger, selv etter at vi først har feilet. Å investere i dag er et veddemål på at myndighetene forsøker og feiler, men får på plass gode løsninger – før eller siden.

Og hjelp fra oven?
Utfordringene for verdensøkonomien er fortsatt store. Vi er fortsatt avhengige av at politikere gjør kloke valg. Men det er ikke opplagt at problemene denne gang er verre enn de vi har overvunnet før.

Frem mot jul får vi trolig rentekutt i både Frankfurt og Oslo. Over årsskiftet får vi relativt mye ny kapital inn i norske pensjonskasser og livselskap. Gitt de lave rentene er det nærliggende å tro at en vesentlig del av midlene vil finne veien til aksjemarkedene. Kanskje ikke med en gang, men litt etter hvert. Rentene vil jo forbli lave i mange år fremover.

Kategorier

Siste innlegg