Sentralbanksjefen som lekte med ilden

by | 19. October 2011 | Ukategorisert

 Norges Bank holdt sin foliorente i dag uendret på 2,25%, mot mine forventninger. Fra pressemeldingen:

 Slik vi nå vurderer det, kommer styringsrenten til å holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Industrilandene står trolig overfor en forsterket og langvarig lavkonjunktur. Finansmarkedene er preget av uro og usikkerhet. – Uroen og svakere utsikter ute påvirker utsiktene også for norsk økonomi, sier sentralbanksjefen.

Her hjemme er inflasjonen lav, men veksten i norsk økonomi holder seg fortsatt godt oppe. Det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/11 tilsier at styringsrenten begynner å øke igjen om ett års tid.

– Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Med utsikter til høyere vekst og inflasjon kan renten gå opp tidligere, sier Olsen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1¾ – 2¾ prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 14. mars 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. 

Min kommentar:

Norges Banks egne analyser tilsa faktisk et rentekutt denne gang, men hovedstyret valgte å  overstyre sine analytikere. Det tyder på at hovedstyret fortsatt ikke er helt beredt til å ta innover seg Europas nye fremtidsutsikter.

 Her er  min ’’The brave new world’’, i korte drag:

Det blir ingen bedring i Europa i 2012 eller 2013. Nedskjæringene i offentlige budsjetter vil fortsette over flere år, med betydelig stigning i arbeidsledigheten. Mange folkeslag innenfor EU får være takknemlige om de klarer på beholde dagens levestandard.

Effektiviseringspotensialet er stort i offentlig sektor i mange land. Renten i ESB kommer ikke opp i de nærmeste år. Tvertimot vil den trolig halveres.

Norge er langt rikere i nivåforstand enn resten av Europa, men de deler av næringslivet som ikke er utsatt mot energinæringene vil slite med veksten. Næringseiendomsmarkedet i Norge er allerede mettet, samtidig som utbygginger pågår for fullt. Man trenger ikke reise til Shanghai for å finne en eiendomsboble, men hos oss blir det denne gang i kontoreiendomsmarkedet og ikke i boliger at det smeller.

Også i Norge får vi mye lavere pris- og lønnsvekst enn vi er vant til. Inflasjonsmålet har lenge vært døende og neste år får vi prisfall på konsumprisindeksen. Det står i kontrast til Norges Bank sine prognoser: +halvannen prosent.

Med dagens rentebeskjed tro jeg faktisk at krona setter nye rekorder. Sentralbanken leker med ilden, eller norsk industris skjebne om du vil. En sterk krone vil trekke prisveksten ned også i 2013 all den tid husleier, med mer, følger KPI fra årets før.

Nøkkelen til norske renter blir nettopp kronekursen. Faren med å holde renten for høyt er at utlendinger ønsker å ta del i det særnorske rentenivået. Da vil de måtte kjøpe kroner. Stakkars oss hvis utlendingenes kronekjøp blir som min potegullspising. Vanskelig å stoppe når du først har kommet i gang. 

I så fall er vi alle ille ute, med en kronekurs som kommer ut av kontroll. Denne tid neste år vil det meste av Europa være nedgradert av kredittbyråene. Sveits og Norge er vel egentlig de eneste AAA kredittene vi har igjen i Europa. Da Sveits har bundet sin valutakurs til Euro er det bare NOK som har potensiale til å stige.

Det vil den trolig gjøre og da blir betydelige rentekutt det eneste som kan stagge krona.

Kategorier

Siste innlegg