Norges Banks kamp mot den store……..

by | 07. September 2011 | Norsk økonomi, Renter og valuta

 

Gå udenom, Peer! Den er stor nok, hejen

Den store Bøjgen vinder uden at kæmpe

Den store Bøjgen vinder alting med lempe

Verden er i ubalanse, og det gir de underligste utslag.

De store økonomiene med USA i spissen mangler konkurranseevne mot de fremvoksende økonomier. Noen av dem, med USA som viktigste eksempel, velger å sløse med energi.  Verden er delt, hvor de konkurransesvake og energisløsende land får store underskudd i sin utenriksandel, med ditto overskudd i de konkurransesterke økonomiene (i Nord-Øst Asia) og i de oljeeksporterende land (en gruppe som inkluderer Norge).

Underskuddsland får naturlig nok gradvis svakere finanser over tid. Nå har gjeldssettingen blitt så sterk at deres kredittverdighet også er truet. Da underskuddene ser ut til å fortsette i overskuelig fremtid vil  kredittverdigheten ikke bare være svak, men fortsette å falle. Stadig færre land, kommuner og banker vil klare å opprettholde sin gode kredittverdighet i årene som kommer.

Dette er bakteppet for uroen i dagens finansverden.  Vi ser at de gode sikre plasseringsmulighetene svinner, mens sparemidlene som søker nettopp denne type investeringer bare hoper seg opp i fjerntliggende land.

Investeringer i Norge fortoner seg derfor som ganske attraktive. De gir litt avkastning i noe som tross alt er et land med liten eller ingen inflasjon. Realavkastningen blir god. For å få tak i denne avkastningen må først utenlandske investorer veksle om sine ulike valutaslag til kroner. Banker i Europa, Amerika og Asia ringer i disse dager sine norske motparter og kjøper de kronene godtfolk måtte ha. De norske bankene ringer rundt til sine venner for å dekke sine manko, men da norsk finans trolig er tomme for kroner, må bankene tigge i Norges Bank.

Derfor er det viktig at Norges Bank nå er på ballen.

Sentralbanken må gjøre det mindre attraktivt å plassere i kroner ved å kutte rentene. Den må også kjøpe ut valuta fra våre storbanker som sliter med mangel på kroneeksponering. Med andre ord må Norges Bank intervenere og tilføre mere kroner.

Tiden er forbi da vi kan gjøre som gode gamle Peer. Nå må vi gå gjennom – ikke rundt.

Kategorier

Siste innlegg