Klassekamp

by | 30. September 2011 | Kreditter, Norsk økonomi

Det var en morgen for mange år siden jeg gikk en tur på Grünerløkka, hvor jeg den gang bodde. På min vei traff jeg en kar som skulle selge hybler litt senere på dagen. De ble solgt for en rimelig penge etter første-mann-til-mølla prinsippet, og jeg bestemte for å stå i kø slik at jeg kunne få kjøpt en liten en som sparekasse for fremtiden.

 – Du trenger ikke vente her, sa meglerassistenten, – ta en kølapp og kom tilbake når vi åpner.

Jeg gjorde så, men da jeg kom tilbake var det en lang kø av folk som desperat ønsket seg en hybel. Med litt nedslått blikk tuslet jeg frem, og kjøpte en av leilighetene. Bra at blikk ikke kan drepe!

Senere solgte jeg hybelen med fortjeneste, kanskje til en som sto litt lenger bak i køen, denne lørdagen mange år tilbake i tid.

Denne episoden kommer til minne, når jeg leser om Finanstilsynets siste forslag om å anbefale at banker må kreve høye egenkapitalandeler til ferske boligkjøpere. Forslag som i virkeligheten betyr at unge mennesker uten arv, alltid må stille seg bakerst i køen når hybler, leiligheter og eneboliger kommer for salg.

Først får de som er født med sølvskje i munn kjøpe og kose seg i en raus bolig. Etter noen år skal de kunne selge – med en skattefrigevinst som supplement til farsarven . Boligen selges videre til ungdom som måtte spare frem til de kom i 3o-årene, før de fikk mulighet til å kjøpe bolig. Forhåpentligvis er det da ikke for seint for dem å få barn.

Dette er 30-åringer, som i min liknelse, trakk en kølapp med litt for høyt kønummer.

I en verden med systematisk vekst i husleier og systematisk mangel på boliger er det Finanstilsynet nå gjør egentlig ren klassekamp.  

Snille politikere vil forsøke å bøte på problemene ved å hjelpe de ubemidlete, skatte arbeidsfolk og dele ut pengene til unge mennesker som krysser av alle de riktige boksene på politikernes skjemaer.  Dette skaper nye ubalanser.

De nye skattene kan få folk til å jobbe mindre, også i boligproduksjonen. De som får penger fra det offentlige er kanskje ikke målgruppen som trenger pengene. Kanskje må Norges Bank sette sine renter OPP, som følge av at politikere nå deler ut penger litt ukritisk?

Uansett, bare for å gjenta det opplagte: Nye regler for kredittgiving til boligformål flytter ikke folk. Ei heller bidrar de til at vi får en eneste murstein mer bolig i Norge. De er bare med på å reorganisere køen.

Og Finanstilsynets nye regler vil dytte østkant barn lenger bak i køen og vestkantens poder litt lenger foran. Ren klassekamp.

Dette høres litt overdrevet ut, men er i virkeligheten mye verre.

Nettopp fordi myndighetene tvinger arbeidsfolk til å stå med lua i hånda i boligkø, vil et økende antall spekulanter engasjere seg i boligmarkedene våre. Jo tøffere Finanstilsynet er mot de ubemidlede, desto flere rike mennesker vil investere tungt i kjøp av nettopp de boliger som arbeidsfolk trenger.

Kategorier

Siste innlegg