”UFOene kommer”

by | 26. August 2011 | Internasjonal økonomi

” My fellow Americans, today I have gotten a warning of imminent attacks by green small men from a dozen planets. To meet this threat I have declared a National Emergency and call all unemployed to action: God bless you all and Peace and Love from Your President”

Noe sånt er det Nobelprisvinner Paul Krugman ønsker at President Barack Obama skal si i sin neste TV-tale til folket.

Krugman er fascinert av det faktum at USA slet med høy arbeidsledighet frem til krigsutbruddet mot slutten av 1941. I løpet av kort tid fikk USA imidlertid mobilisert de arbeidsledige til krigsinnsats. En innsats som i økonomiske termer bare var forbruk. Likevel, selv om staten ødslet på forbruk, fikk amerikanerne full sysselsetting i en fei. Etter krigen var gjeldsbyrden skyhøy, uten at det ser ut til å dempet økonomiens vekstevne i de påfølgende 25 år.

Selv om det i dag ikke er mulig å skape en krig, slår Krugman et slag for lage en kunstig trussel for å rettferdiggjøre en fornuftig finanspolitikk. Når man ikke kan nå frem med fornuft, får vi prøve med falske trusler. Var det ikke det den forrige presidenten gjorde når han invaderte Iraq?

Ok, så er vel forslaget lansert med et glimt i øyet, men det er en pedagogisk øvelse som viser at finanspolitikk har fungert godt, selv i situasjoner hvor de økte offentlige utgiftene ikke gir noe tilbake i form av økt produksjonskapasitet. Selv om pengene blir sløst bort er det bedre å føre ekspansiv finanspolitkk i en lavkonjunktur enn å gjøre intet.  

Det retter også søkelyset på virkningene av de offentlige innstramningstiltakene som er annonsert i en rekke land. Når alle land skal stramme inn samtidig, blir det også mindre arbeid til alle.

I sum er det lett å se at med store innstramninger i offentlige budsjetter som vil kaste nye millioner av familiefolk ut i ledighet, og i mangel av et varslet UFO angrep så må vi finne på noe annet for å få folk i arbeid.

Derfor er da også forventningene mine skyhøye foran sentralbanksjefenes toppmøte i Jackson Hole denne helgen. Klokken 16.00 i dag går den amerikanske sentralbanksjef på talerstolen. Det er stor usikkerhet knyttet til hans tale, men selv har jeg kullsviertro på at han vil annonsere tiltak for å hjelpe bankene. Det er de som må snu fra å stramme inn på kreditter til å være mer rundhåndet.

Det mest nærliggende tiltak er rett og slett å kjøpe bankaksjer, bankenes egne lån og obligasjoner av ulike typer utstedt av finansinstitusjoner mm.

I så fall får vi en pen kursoppgang på finansaksjer. Og hvis det ikke kommer noe?

Hvis vi IKKE får noen form for stimuli, vil du trolig høre meg rope ””UFO-ene kommer”.

Kategorier

Siste innlegg