På vei mot et nytt prisfall i Norge?

by | 23. August 2011 | Norsk økonomi

Det tok bare én observasjon før Norges Banks inflasjonsprognose måtte revurderes. Prisveksten for juni var lavere enn vår sentralbank så for seg ved St. Hans tider – selv i sitt mest ekstreme scenario.

Det blir nok ikke siste gang de blir overrasket. Fortsatt ser det ut til at godtfolk i sentralbanken tror inflasjonen er stigende, men virkeligheten er annerledes. Norge får neppe stigende inflasjon, slik sentralbanken legger til grunn, men heller et fall. Faktisk ligger nedgangen nå an til å bli så vidt sterk at vi får nullvekst eller svakt negative tall for de viktigste inflasjonsindekser utover vinteren.

Vi har hatt noen betydelige endringer i norske nominelle forhold i dette årtusen. Kanskje den viktigste endringen fikk vi i 2002 da Norges Bank førte en stram pengepolitikk lenge etter at internasjonale konjunkturer sviktet. Kronekursen steg 8-9% det året. Etter dette valutasjokket, ble prisstigningen liggende på et lavt nivå de neste fem år.

Erfaringene fra den gangen kan komme godt med når vår sentralbank nå skal vurdere hvor sterk krone vi tåler. Foreløpig ligger vi an til en styrking på 3% fra i fjor til år. Det kan slå inn som et negativt bidrag på samlet KPI med omlag det halve neste år. Et valutabidrag motsvarende minus halvannen prosent på KPI.

Da vi utgangspunktet har en underliggende inflasjon på omlag ett prosentpoeng kan faktisk valutabevegelsen alene tippe oss over i negativt lende. 

Total prisvekst avhenger også av hva slags vekstbidrag vi får fra avgifter og energipriser. I årene etter det store valutasjokket var det stigende energipriser som hjalp oss å få noe som lignet på inflasjonsmålet. Nå kan energprisene ha motsatt effekt og trekke oss videre ned.

Dagens el-priser er omlag en tredjedel lavere i dag enn de var i vinter. Forblir strømprisene på dagens lave nivå vil årsveksten for strømprisene være kraftig negativ i første kvartal neste år.

Med andre ord vil det i tallverdi trolig være duket for svært så lave inflasjons-/deflasjonstall  i de første månedene av neste år.  Allerede i januar kan vi se negative verdier for årsveksten i de fleste konsumprisindekser.     

Et midlertidig prisfall trenger ikke varsle en ny periode med minimerte inflasjonsrater. Det er likevel verdt å minne om at sist gang gikk det noen år før inflasjonen tok seg opp igjen. Med dagens utsikter tar det også nok noen år før vi er i nærheten av inflasjonsmålet igjen.

Kategorier

Siste innlegg