Når lysene dimmes i våre naboland

by | 10. August 2011 | Ukategorisert

I dag valgte Norges Bank å holde rentene uendret. Foliorenten forblir 2,25%. I sin usedvanlig knappe begrunnelse gir Norges Bank  ut følgende pressemelding:

– Beslutningen må særlig ses på bakgrunn av forsterket uro i finansmarkedene i det siste og klare signaler om svakere vekst internasjonalt, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analysene Norges Bank la fram i juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Det er god vekst i norsk økonomi, og utviklingen her hjemme har vært om lag som ventet. Det taler fortsatt for en høyere rente. På den andre siden er inflasjonen lav. Utviklingen hos handelspartnerne ser ut til å bli svakere enn ventet. Sammen med uroen i finansmarkedene påvirker det utsiktene også her hjemme. – En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten ikke endres ved dette møtet, sier Olsen.

 Kommentar

Med dagens øyne er den pengepolitiske strategirapporten fra juni foreldet. Derfor var det en klok avgjørelse av sentralbanksjef Øystein Olsen å unnlate å tillegge denne rentebanen særlig vekt på dagens pressekonferanse.

Selv opprettholder jeg rentebanen til Terra Markets fra desember i fjor; ingen endring i år eller neste år. Mens en kan trygt si at usikkerheten når det gjelder renteprognosen på forsommeren var på oppsiden, må en kunne si at risikobildet nå har snudd helt om.

Spørsmålet er vel heller nå om vi får rentekutt.  

I Europa, Nord-Amerika er vi klart på vei mot svakere vekst. Også ellers i verden ebber konjunkturoppgangen ut. I den inntil nylig så sterke australske økonomien faller husholdningenes optimisme kraftig – for fjerde måned på rad.

Vi får håpe at konjunkturene ikke blir så dårlige at det vil kreves rentekutt. Norges Bank har jo nesten ikke renter å kutte lenger og kutt nå vil neppe bety så mye fra eller til for husholdningene.

Får vi behov for større kutt enn et par prosentpoeng er vi virkelig ille ute.

Kategorier

Siste innlegg