Ikke lett å vite hvor haren hopper

by | 15. August 2011 | Norsk økonomi, Renter og valuta

I dag har sentralbanksjef Øystein Olsen en god kronikk om utfordringene i pengepolitikken (Dagens Næringsliv mandag 15. august).

I omtalen fra DN.no står det blant annet:

– En betinget prognose – ikke et løfte
Norges Bank har tidligere varslet at renten sannsynligvis ville bli satt opp nå i august. Det skjedde ikke.

– Det er viktig å understreke at rentebanen er en betinget prognose, ikke et løfte. Usikkerheten illustreres og drøftes i de pengepolitiske rapportene som banken legger frem tre ganger i året. (…) Rentesettingen rettes inn mot å holde inflasjonen lav og stabil. Pengepolitikken skal samtidig bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Når forutsetningene endres, vil pengepolitikken endres på en slik måte at vi oppnår disse målene best mulig, skriver Øystein Olsen.

 Kommentar som jeg ga til samme nettsted:

Alt avhenger av alt.

 

Det lille som har vært av konjunkturoppgang er trolig over nå – både ute og hjemme. Troen på renteoppgang og den store fremtidsoptimismen som kjennetegnet ’’The Oslo Consensus’’ er borte.

 

Selv er jeg litt i tenkeboksen om hva rentenivået blir i tiden fremover. I vår var jeg bekymret for at jeg lå for lavt, nå kan det være at jeg ligger for høyt.

 

Min prognose ved årsskiftet var at renten skulle opp en gang i år, får så å holde seg konstant gjennom hele 2012. I juni lagde jeg en rapport med CME hvor perioden med uendret foliorenten ble holdt konstant frem til 2015. Det er fortsatt min hovedprognose.

 

Om vi får kutt i Norges Bank rente eller alternativt at bankene setter opp boliglånsrentene avhenger av så mangt.   

 

Min ryggmargsrefleks tilsier at verken banker eller sentralbanken bør gjøre store endringer nå. Vi må nesten avvente hvordan det går ute. Avvente utfallet av ulike prosesser vi hverken kan påvirke eller har spesielt godt innsyn i.

 

Mvh jan

Kategorier

Siste innlegg