De siste brikkene faller på plass

by | 24. August 2011 | Internasjonal økonomi, Renter og valuta

Det å lage økonomiske prognoser blir ofte litt som å legge puslespill. Jeg prøver meg med noen idéer, eller mentale brikker om du vil, og ser om det kan danne en sammenhengende og informativ prognose.

Arbeidshypotesen min fra i sommer har vært at den globale konjunkturoppgangen er over, men at nedgangen ikke trenger å bli så slem. Imidlertid har ESBs unødvendige rentehevinger i vår, den klomsete behandlingen av gjeldsproblemene i Eurolandene og kaoset i budsjettpolitikken i USA gitt konjunkturene et kraftig spark nedover.

Derfor var jeg ganske trygg på at den europeiske sentralbanken (ESB) kom til å kutte rentene i høst. ESB er den eneste av de fire store som fortsatt har renter av betydning å kutte. Før eller siden måtte en jo regne med at de dårlige tidene i Storbritannia, USA og Japan ville smitte over på Euro-landene.  Spørsmålet var bare når det ville skje.  I de 17 land som deler den felles valuta ville floraen av nøkkeltall variere litt, noen tall vil være svake, andre sterke. Derfor var det ikke opplagt hva en skulle se på som sannhetsvitne for konjunkturbildet. Noen brikker manglet.

Kanskje den viktigste indikator for Euro-landenes økonomi er den tyske IFO-indeksen som sier noe om stemningen i industrien til Europas største økonomi.  Svingningene i tysk industri slår bredt og vidt også i nabolandenes næringsliv.

I dag fikk vi en ny måling som var skuffende svak: Det var ventet en måling på 111 (mot et nullpunkt på 100), men havnet på 108,7. Nivået er faretruende lavt fordi de fremadskuende komponentene allerede har falt til 100,1; et nivå konsistent med nullvekst i Euro-landenes hjerte.

IFO-målingen er en av de siste brikkene vi trenger for å lage en treffsikker prognose. Og det blir dessverre intet vakkert bilde. Europa er på vei inn i resesjon. En nedgang som neppe lar seg stagge med et par rentekutt. Vi må nå regne med at BNP-veksten i Europa blir meget svak i tiden fremover. Selv etter at rentene kuttes. Min prognose er at de vil halveres før jul. I så fall får vi en Euro-rente på 0,75% ved nytt år. Vi får håpe det hjelper.

Kategorier

Siste innlegg